Enkeltemne

Tverrprofesjonelt arbeid med eldre

Emnet gir en grundig innføring i utsatte eldres livssituasjon og ulike metoder i tverrprofesjonelt arbeid for å styrke eldres mestringsevne, deltakelse og aktivitet.

Søk opptak

Studentene får praktisk kompetanse til å utvikle og forbedre kvaliteten på tjenestetilbudet til eldre i offentlig og frivillig sektor.

Eldre løftes frem som en betydningsfull gruppe i nytt lovverk og stortingsmeldinger når det gjelder helsefremmende og forebyggende arbeid. Emnet tar opp sosiale, helsemessige og velferdspolitiske forhold og tematiserer hvordan livssituasjonen for utsatte eldregrupper inkludert eldre innvandrere, og pårørende kan forbedres.

Redusert funksjonsnivå i kombinasjon med sosiale tap, sorg, isolasjon, ensomhet, materielle omgivelser og reduserte krefter til å delta i det sosiale liv utenfor hjemmet, øker risikoen for både somatiske og psykiske lidelser.

Emnet fremhever betydningen av kunnskap om og refleksjon rundt faglige referanserammer og tverrprofesjonelt endringsarbeid i den hensikt at eldre kan oppleve tjenestetilbud og tiltak som betydningsfulle.

Studiestart

Uke 35.

Emnet består av tre tematiske hoveddeler:

Fakta

Studiepoeng

10 studiepoeng

Søknadsfrist

15. august 2017

Studiested

Oslo

Type enkeltemne

Samlingsbasert

Pris

Kr . Pris kommer

Dette enkeltemne tilhører

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad innen helsefagene eller tilsvarende kompetanse i helsefag.

Even Myrtrøen

Har du spørsmål?

Even Myrtrøen
Oslo
+4722451948
even.myrtroen@vid.no

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post