Førsteamanuensis/førstelektor - psykologi - Søknadsfrist: 28. februar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor - psykologi - Fakultet for sosialfag
Published: 07.02.2018

Førsteamanuensis/førstelektor - jurist - Søknadsfrist: 28. februar 2018

Førsteamanuensis/førstelektor - jurist - Fakultet for sosialfag
Published: 08.02.2018

Vil du være med å utvikle bibliotektjenester til studenter og ansatte i et aktivt høgskolemiljø? - Søknadsfrist: 8. mars 2018

Vil du være med å utvikle bibliotektjenester til studenter og ansatte i et aktivt høgskolemiljø? - Seksjon for bibliotek, læringssenter og historisk arkiv
Published: 13.02.2018

Vil du være med å forme fremtidens sykepleiere? VID lyser ut stilling som førsteamanuensis/- førstelektor i sykepleie. - Søknadsfrist: 13. mars 2018

Vil du være med å forme fremtidens sykepleiere? VID lyser ut stilling som førsteamanuensis/- førstelektor i sykepleie. - FH Bergen, BA SPL
Published: 20.02.2018

PhD positions in theology - Søknadsfrist: 15. mars 2018

PhD positions in theology - Senter for misjon og globale studier
Published: 22.01.2018

Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde ergoterapi - Søknadsfrist: 20. mars 2018

Førsteamanuensis/førstelektor innenfor programområde ergoterapi - FH Sandnes, BA ET
Published: 23.02.2018

PhD position in diaconal studies - Søknadsfrist: 4. april 2018

PhD position in diaconal studies - Forskning
Published: 06.02.2018

Stipendiatstillinger innen kommunale helse- og sosialtjenester - Søknadsfrist: 4. april 2018

Stipendiatstillinger innen kommunale helse- og sosialtjenester - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 06.02.2018