Open positions

VID Specialized University is posting all open positions through Jobbnorge.no. At this page you can keep updated our current postings.

Har du solid erfaring fra HR-arbeid og ønsker å være en avgjørende bidragsyter til utvikling av HR-feltet ved VID vitenskapelige høgskole i vekst? - Søknadsfrist: 2. juli 2017

Har du solid erfaring fra HR-arbeid og ønsker å være en avgjørende bidragsyter til utvikling av HR-feltet ved VID vitenskapelige høgskole i vekst? - HR-seksjonen
16.06.2017

Vil du forske på profesjonsutdanninger? Tre stipendiatstillinger i Bergen, Oslo og Stavanger - Søknadsfrist: 15. august 2017

Vil du forske på profesjonsutdanninger? Tre stipendiatstillinger i Bergen, Oslo og Stavanger - Senter for diakoni og profesjonell praksis
12.05.2017

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Instagram Subscribe to our YouTube channel Send us an e-mail