Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning - Søknadsfrist: 1. mars 2019

Stipendiat og postdoktor innen migrasjon og arbeidsmarkedstilknytning - Strategiske sentre for forskning
Published: 18.12.2018

2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor – sosialt arbeid - Søknadsfrist: 4. mars 2019

2 faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor – sosialt arbeid - Fakultet for sosialfag
Published: 12.02.2019

Studiekonsulent - Søknadsfrist: 4. mars 2019

Studiekonsulent - Studieseksjonen
Published: 14.02.2019

Høgskolelektor i vernepleie - Søknadsfrist: 8. mars 2019

Høgskolelektor i vernepleie - FH Sandnes, BA VP
Published: 15.02.2019

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie - Søknadsfrist: 1. april 2019

Stipendiat i misjons- og diakonihistorie - Senter for misjon og globale studier
Published: 25.01.2019

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst - Søknadsfrist: 1. april 2019

Stipendiat kontekstuell teologi og kristen praksis i en nordnorsk kontekst - Kirkelig utdanningssenter nord
Published: 01.02.2019

PhD Research Fellowship in Diaconal Professional Practice - Søknadsfrist: 1. april 2019

PhD Research Fellowship in Diaconal Professional Practice - Strategiske sentre for forskning
Published: 01.02.2019

PhD research fellowship on "The Bible in Contexts of Migration" - Søknadsfrist: 1. april 2019

PhD research fellowship on "The Bible in Contexts of Migration" - Strategiske sentre for forskning
Published: 01.02.2019

Stipendiat eksistensielle samtaler i eldreomsorgen - Søknadsfrist: 5. april 2019

Stipendiat eksistensielle samtaler i eldreomsorgen - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 08.02.2019

PhD reasearch fellowship in Leadership in social innovation/service developement - Søknadsfrist: 5. april 2019

PhD reasearch fellowship in Leadership in social innovation/service developement - Senter for diakoni og profesjonell praksis
Published: 08.02.2019