News

Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i UHR-styret

Ingunn Moser er valgt inn i styret for Universitets- og høgskolerådet.

Rektor ved VID Ingunn Moser, valgt inn i UHR-styret

Universitets- og høgskolerådet (UHR) er det viktigste samarbeidsorganet for norske universiteter og høgskoler. UHR er en viktig premissleverandør til Storting og Regjering og en viktig utdannings- og forskningspolitisk aktør.

UHR har som formål å være en sterk faglig og politisk drivkraft i samspillet mellom UH-institusjonene, myndighetene og andre samfunnsaktører gjennom å sette agendaen i viktige kunnskapspolitiske spørsmål.

- Det er spennende å få være med i styret i en fase hvor UH-landskapet er i så sterk endring. Det handler om videreutviklingen av både institusjonene, UHR selv, samspillet med samfunnet og myndighetene – og å se oss selv i et større, internasjonalt perspektiv. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene, sier Ingunn Moser.

Published by Espen Utaker, 24. May 2017

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Instagram Subscribe to our YouTube channel Send us an e-mail