Enheter

Institutt for helse

Institutt for helse

Institutt for helse er en underenhet av Fakultet for helsevitenskap

Leder

Silje Stangeland Lie

førsteamanuensis/post-doc og instituttleder

Institutt for helse

silje.lie@vid.no

Ansatte ved enheten

Gå til ansattlisten for oversikt over ansatte ved Institutt for helse

Studier