Forskning

Årshjul for forskningsfinansiering

Utlysningene gjelder året 2017. Alle søknader må følge prosjektsøknadsrutinene ved VID.

Intern frist

Ekstern frist

Utlysninger

Aktuelt for

Merknad

15. mars 2017

Strategiske forskningsmidler

Faglig ansatte

Utlysning 2. februar 2017.

2. februar 2017 kl. 12

Erasmus+, mobilitetsmidler

Studenter og ansatte

Ta kontakt med Internasjonalt kontor gjennom de internasjonale koordinatorene på fakultet

23. januar 2017

2. februar 2017

Societal Challenge 6 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Stage 1. Ta kontakt med forskningsrådgiver

16. januar 2017

9. februar 2017

ERC Consolidator Grant

Ta kontakt med forskningsrådgiver

9. februar 2017

Kapasitetsbyggingsprosjekt

Ta kontakt med Internasjonalt kontor gjennom de internasjonale koordinatorene på fakultet

Løpende, og etter avtale med forskningsrådgiver.

15. februar

NFR – PES i forbindelse med H2020

Prorektor for forskning

Gjelder rammebevilgning for 2017 for å dekke kostnader knyttet til prosjektetablering, reiser, profilering, nettverksbygging og posisjonering rettet mot H2020.

10. februar 2017

15. februar 2017

Søknadsfrist NFR

Diverse utlysninger.

Faglig ansatte

Utlysning skjer seks uker før fristen

16. februar 2017

Fellesgrader

Ta kontakt med Internasjonalt kontor gjennom de internasjonale koordinatorene på fakultet

23. februar 2017 kl. 12

Jean Monnet

Ta kontakt med Internasjonalt kontor gjennom de internasjonale koordinatorene på fakultet

28. februar 2017 kl. 12

Kunnskapsallianser

Ta kontakt med Internasjonalt kontor gjennom de internasjonale koordinatorene på fakultet

1. mars 2017

Rapportering FoU foregående år og søknad om FoU-tid

Faglig ansatte

Informasjon sendes ut i løpet av januar.

10. mars 2017

15. mars 2017

Extrastiftelsen Helseprosjekter og ExtraExpress vår

Faglig ansatte

ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 31 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak. Søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

23. mars 2017

Strategiske partnerskap

Ta kontakt med Internasjonalt kontor gjennom de internasjonale koordinatorene på fakultet

23. januar 2017

5. april 2017

MSCA-RISE-2017: Research and Innovation Staff Exchange

Ta kontakt med forskningsrådgiver

24. april 2017

26. april 2017

Søknadsfrist NFR

Inkludert to utlysninger innen HELSEVEL

Faglig ansatte

Utlysning skjer seks uker før fristen

Februar/oktober

(kan variere)

Søknadsfrist

Regionale forskningsfond Hovedstaden

Regionale forskningsfornd Vestlandet

Faglig ansatte

Utlysning skjer seks uker før fristen

22. mai 2017

24. mai 2017

Søknadsfrist NFR

Faglig ansatte

Utlysning skjer seks uker før fristen

26. mai 2017

1. juni 2017

ExtraStiftelsen Forskningsprosjekter

Faglig ansatte

Extrastiftelsens retningslinjer for søknad om midler til forskningsprosjekter

5. juli 2017 Kirkerådet og Trosopplæringsreformen Faglig ansatte Ta kontakt med forskningsrådgiver

31. august 2017

ERC Advanced Grant

Ta kontakt med forskningsrådgiver

5. september 2017

Helse Sørøst Forskningsmidler for 2018

Faglig ansatte

4. september 2016

6. september 2017

Søknadsfrist NFR

Faglig ansatte

1. februar 2017

7. september 2017 kl. 12

COST

Ta kontakt med forskningsrådgiver

2. mai 2017

13. september 2017

Societal Challenge 6 Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies

Stage 2. Ta kontakt med forskningsrådgiver

1. februar 2017

14. september 2017

MSCA-IF-2017: Individual Fellowships

13. september 2017

15. september 2017

Extrastiftelsen Helseprosjekter og ExtraExpress høst

Faglig ansatte

ExtraExpress er en ordning for ExtraStiftelsens 31 medlemsorganisasjoner, og det er fortrinnsvis lokale lag og foreninger som kan søke om midler til aktiviteter og tiltak. Søknadsskjema må opprettes av organisasjonen sentralt.

20. sept – 1.okt. 2017

Forskningsdagene

Forskningsutvalget

2. oktober 2017 kl. 16

Norsk Kvinners Sanitetsforening Forsknings og utviklingsmidler fra kvinnemedisinsk forskningsfond, fond for revmatologi, osteoporosefondet, og kreftfondet

Faglig ansatte Ta kontakt med forskningsrådgiver

9. oktober 2017

11. oktober 2017

Søknadsfrist NFR
Inkludert HELSEVEL

Faglig ansatte

Utlysning skjer seks uker før fristen

20. november 2017

22. november 2017

Søknadsfrist NFR

Faglig ansatte

Utlysning skjer seks uker før fristen

Utlysningsportal

NFR – aktive og planlagte prosjekter

Faglig ansatte

Følg med innen de ulike programområdene

Løpende

NFRs støtte til oversettelse og språkvask

Faglig ansatte

Forskningsutvalget informeres

Løpende

Doffin
Database for offentlige innkjøp

Faglig ansatte

Nasjonal portal for offentlige anskaffelser i Norge

Frist foreløpig ikke kjent. Mulig utlysning høsten 2017.

ERA-Nets og EEA Grants

Faglig ansatte

Ta kontakt med forskningsrådgiver

Løpende

Stiftelsen SOR

Faglig ansatte

Midlene blir ikke lyst ut, styret melder inn kandidater

Løpende

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Faglig ansatte

Følg med innen de ulike fagområdene