Haraldsplass

I 2016 fusjonerte Haraldsplass diakonale høgskole med Diakonhjemmet Høgskole, Misjonshøgskolen og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

Haraldsplass

Haraldsplass

Haraldsplass diakonale høgskoles historie

Haraldsplass diakonale høgskole hadde sin opprinnelse i diakonissebevegelsen. Diakonissebevegelsen ble etablert i 1836 i Tyskland (Kaiserwerth, en liten by utenfor Düsseldorf), hvor presten Fliedner sammen med sin kone etablerte flere helseinstitusjoner hvor praksis og utdanning gikk hånd i hånd. De så at mange mennesker led, og at den industrielle revolusjon også medførte mye fattigdom og dårlig helse. Det var de fattige som led, som ikke fikk tilstrekkelig pleie, som ikke fikk sendt sine barn til utdanning. Ekteparet Fliedner etablerte derfor sykehus og utdanning i byen. Unge jenter gikk da inn i dette arbeidet som et livskall i kirken, og ble vigslet til diakonisser.

Florence Nightingale fikk også sin grunnleggende sykepleierutdanning i Kaiserwerth i 1851, og ble svært inspirert av det omfattende sosiale arbeidet som ble drevet her. Dette tok hun med seg videre for å utvikle sykepleiefaget i engelsktalende land.

Sykepleierutdanning siden 1918

Til Diakonissehuset Kaiserswerth drar også Cathinka Guldberg fra Norge, Hun kommer tilbake og starter Norges første diakonissehus og sykepleieutdanning i Christiania i 1868. Allerede i 1871 sender hun to diakonisser til Bergen for å begynne arbeid der. I 1873 etablerer de et diakonissehjem som en stasjon under diakonissehuset i Christiania, og 1. mai 1918 tok Bergen Diakonissehjem i mot sin første elev, Anna Bysheim. Det regnes som stiftelsesåret for diakonissehjemmet i Bergen som eget moderhus. Søstersamfunnet med forstander og forstanderinne i spissen var selve bærebjelken i virksomheten

Den første forstanderinnen, Regine Waage virket fra 1920-1931, og var en viktig bidragsyter for at institusjonen ble liggende der den ligger i dag, på Mohns gård Haraldsplass. Det blir sagt at søster Regine vandret frem og tilbake gjennom lindealleen – en flott allé på eiendommen som er fra 1814 – og ba Gud legge forholdene til rette slik at det ville være mulig å bygge et sykehus med søsterhjem på tomten. Det gikk mange år, og i 1940 sto sykehus med søsterhjem ferdig.

Egen rektor i 1970

Helt fram til 1970 var det disse som stod for ledelsen. Etter hvert kom ulike profesjonsgrupper inn i sykehuset, og antall diakonisser gikk gradvis tilbake. I denne perioden ble skolen mer fristilt fra sykehuset og fikk blant annet sin egen rektor i 1970. Arbeidsfeltet for Bergen Diakonissehjem har utviklet seg fra utdannelse av sykepleiere/diakonisser og sykehusdrift til etter hvert også å omfatte ungdomsvernsarbeid, sjelesorg, hospice, utleievirksomhet og retreat.

Institusjonsakkreditert høgskole i 2011

Haraldsplass diakonale høgskole ble institusjonsakkreditert av Kongen i statsråd 12. august 2011.

Studier i Bergen

Studietilbudet i Bergen gjelder utdanninger du kan ta både ved studiested Haraldsplass og studiested Betanien.

Akuttmedisinsk sykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
60 stp

Avansert gerontologi

Videreutdanning
Helse
Heltid
Deltid
Bergen
60 stp

Kreftsykepleie

Videreutdanning
Helse
Heltid
Deltid
Bergen
60 stp

Legevaktsykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
60 stp

Mindfulness

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
30 stp

Palliativ sykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
60 stp

Sykepleie

Bachelor
Helse
Heltid
Bergen
Oslo
180 stp

Veiledning

Videreutdanning
Ledelse
Deltid
Bergen
60 stp

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post