Misjonshøgskolen

I 2016 fusjonerte Misjonshøgskolen med Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolens historie

Misjonshøgskolen ble grunnlagt i 1843 og var den tredje eldste institusjonen for høyere utdanning i Norge, etter Krigsskolen (1750) og Universitetet i Oslo (1811) før fusjonen.

Misjonshøgskolen var den første høgskolen med fokus på verden utenfor Europa, den første høgskolen med afrikanske studenter (fra 1860-tallet), og det var en høgskole som utover 1800- og første del av 1900-tallet gav mulighet for presteutdanning for ungdom fra fattige lag i befolkningen.

I 2011 ble Misjonshøgskolen en vitenskapelig høgskole med et omfattende studietilbud innen teologi, religion, kultur og samfunn.

Studier ved VID Stavanger

Bibeloversettelse

Bachelor
Kirke
Heltid
Stavanger
180 stp

Globale studier

Master
Samfunn
Heltid
Stavanger
120 stp

Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid

Årsstudium
Samfunn
Heltid
Stavanger
60 stp

Interkulturelt arbeid

Master
Samfunn
Deltid
Stavanger
90 stp

Kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Bachelor
Kirke
Heltid
Stavanger
180 stp

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Årsstudium
Kirke
Heltid
Stavanger
60 stp

Praktisk teologi

Master
Kirke
Deltid
Stavanger
90 stp

Praktisk-teologisk seminar

Profesjon
Kirke
Heltid
Stavanger
60 stp

Religion, kultur og globalisering

Bachelor
Kirke
Samfunn
Heltid
Stavanger
180 stp

Samfunnsfag

Årsstudium
Samfunn
Heltid
Stavanger
60 stp

Samfunnsfag

Bachelor
Samfunn
Heltid
Stavanger
180 stp

Teologi

Bachelor
Kirke
Heltid
Stavanger
180 stp

Teologi

Master
Kirke
Heltid
Stavanger
120 stp

Teologi

Profesjon
Kirke
Heltid
Stavanger
360 stp

Teologi og religion

Ph.d.
Kirke
Heltid
Deltid
Stavanger
180 stp

Trosopplæring

Årsstudium
Kirke
Deltid
Stavanger
60 stp

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post