Misjonshøgskolen

I 2016 fusjonerte Misjonshøgskolen med Diakonhjemmet Høgskole, Haraldsplass diakonale høgskole og Høgskolen Betanien og ble til VID vitenskapelige høgskole.

VID Stavanger

VID Stavanger

Misjonshøgskolens historie

Misjonshøgskolen ble grunnlagt i 1843 og var den tredje eldste institusjonen for høyere utdanning i Norge, etter Krigsskolen (1750) og Universitetet i Oslo (1811) før fusjonen.

Misjonshøgskolen var den første høgskolen med fokus på verden utenfor Europa, den første høgskolen med afrikanske studenter (fra 1860-tallet), og det var en høgskole som utover 1800- og første del av 1900-tallet gav mulighet for presteutdanning for ungdom fra fattige lag i befolkningen.

I 2011 ble Misjonshøgskolen en vitenskapelig høgskole med et omfattende studietilbud innen teologi, religion, kultur og samfunn.

Studier ved VID Stavanger

Bibeloversettelse

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Globale studier

Utdanningsnivå Master Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid

Utdanningsnivå Årsstudium Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Interkulturelt arbeid

Utdanningsnivå Master Studiesteder Stavanger Tid Deltid

Kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Utdanningsnivå Årsstudium Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Praktisk teologi

Utdanningsnivå Master Studiesteder Stavanger Tid Deltid

Praktisk-teologisk seminar

Utdanningsnivå Profesjon Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Religion, kultur og globalisering

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Samfunnsfag

Utdanningsnivå Årsstudium Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Samfunnsfag

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Teologi

Utdanningsnivå Bachelor Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Teologi

Utdanningsnivå Master Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Teologi

Utdanningsnivå Profesjon Studiesteder Stavanger Tid Heltid

Teologi og religion

Utdanningsnivå Ph.d. Studiesteder Stavanger Tid Heltid, Deltid

Trosopplæring

Utdanningsnivå Årsstudium Studiesteder Stavanger Tid Deltid

Var denne siden nyttig for deg? Gi oss en tilbakemelding!
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post