Nyheter

3IN-alliansen søker om å bli Europeisk universitet

3IN-alliansen søker om å bli Europeisk universitet

For de sju medlemsinstitusjonene er 3IN-alliansen en strategisk prosess, ikke et prosjekt.

For de sju medlemsinstitusjonene er 3IN-alliansen en strategisk prosess, ikke et prosjekt.