Nyhet

90 studenter ble ergoterapeuter og vernepleiere ved VID Sandnes fredag

Under en høytidelig seremoni fikk 31 studenter sitt vitnemål som nyutdannede ergoterapeuter og 59 studenter mottok sitt vitnemål som vernepleiere.

59 nye vernepleierstudenter fikk sine vitnemål ved VID Sandnes fredag.

59 nye vernepleierstudenter fikk sine vitnemål ved VID Sandnes fredag.

Studentledere og høgskolens ledelse talte til studentene som nå skal ut i svært viktige jobber i helsesektoren. Vernepleie- og ergoterapistudiet er attraktive studier med svært motiverte studenter. Ergoterepistudiet har hatt en tredobling i antall søkere de siste fire årene. På Facebook finner du bildealbum av vitnemålutdelingen, som du kan bla deg gjennom.

Publisert av Espen Utaker, 12. juni 2017