Nyhet

Babak Asadi disputerte

Førsteamanuensis Babak Asadi disputerte 2. mars 2017 for graden philosophiae doctor. Han disputerte innen reproduktiv helse og biologi med avhandlingen The quality of cryopreserved ovarian tissue used for fertility preservation in pediatric and young adult cancer patients

Babak Asadi disputerte

Babak er utdannet som anestesisykepleier, bioingeniør og cellebiolog, og har erfaringer fra både Iran og Norge. Han startet ved Fakultet for helsefag ved VID Oslo i januar 2017.

Sammendrag fra doktorgradsavhandlingen

De siste tiårene har vi sett et økende fokus på fertilitetsbevarende tiltak blant unge kreftpasienter. Transplantasjon eller dyrkning av nedfrosset eggstokkvev er kjent som et alternativ for å bevare fertilitet hos barn og unge kvinner som er i faresonen for eggstokksvikt, tidlig menopause og infertilitet.

I denne avhandlingen undersøkte vi påvirkningen av kjemoterapi og leukemiceller på vekst og overlevelse av follikler (eggceller) i human eggstokkvev, og effekten av kreftmedisinen imatinib, på eggstokkvev hos nyfødte rotter.

Histologiske analyser viste bedre overlevelse og utvikling av follikler etter dyrkning av eggstokkvev når nedfrysing av vevet ble utført før kjemoterapi. Leukemiceller i eggstokkvevet påvirket ikke follikkelvekst. Imatinib forsinket dannelsen av folliklene og tidlig aktivering av disse folliklene i eggstokk fra nyfødte rotter etter 3 dagers behandling.

Resultatene viser at kjemoterapi kan påvirke kvalitet og antall follikler i eggstokkvev fra mennesker og rotter. Alder er en annen faktor som kan påvirke levedyktighet og utvikling av follikler. Leukemiceller i eggstokkvevet påvirket ikke vekst og overlevelse av eggstokkfolliklene. I dag kan derfor nedfrysing av eggstokkvev fortsatt anbefales som det beste alternativet for bevaring av fertilitet hos barn og unge tenåringer med kreft, inkludert leukemipasienter. Dette kan påvirke livskvaliteten hos pasienter som kan overleve etter kreftbehandling.

Vi ønsker Babak hjertelig velkommen og lykke til ved VID.

Publisert av Even Myrtrøen, 15. mars 2017