Nyhet

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Solveig Garnes, spesialbibliotekar ved VID Stavanger, disputerte for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger fredag 31. mars 2017.

Disputas om styrearbeid i reiselivsorganisasjoner

Hun forsvarte avhandlingen Corporate Governance in Tourist Organizations. Four Papers on Board Roles, Boardroom Behavior and Public Sector Influence.

Prøveforelesning og disputas

Fredag 31. mars 2017 holdt kandidaten prøveforelesning over oppgitt tema: Discuss the relationship between DMO governance and destination performance. Samme dag ble det avholdt offentlig disputas med professor Håvard Ness, Høgskolen i Sørøst-Norge som førsteopponent og førsteamanuensis Olga Gjerald, Universitetet i Stavanger som andreopponent.

Veiledere

Professor Gro Ellen Mathisen ved Universitetet i Stavanger har vært hovedveileder, mens professor Einar Marnburg ved Universitetet i Stavanger har vært medveileder.

Corporate governance

I sitt doktorgradsarbeid knyttet til Norsk hotellhøgskole, har Solveig Garnes satt styret i fokus og studert reiselivsorganisasjoner i et corporate governance-perspektiv. Avhandlingen gir innsikt i styring av reiselivet på en destinasjon og den operative virksomheten i samarbeidsorganisasjoner i reiselivet.

Gjennom å studere styrearbeid innenfor de sosiale, økonomiske, juridiske og politiske rammene av et helt land utvider denne studien det typiske perspektivet i reiselivsforskningen, som ofte begrenser seg til å studere en eller noen få destinasjoner.

Publisert av Nina Sundnes Drønen, 7. april 2017