Nyhet

Fornyet samarbeidsavtale med Mekane Yesus Seminary i Etiopia

I lys av dette langvarige samarbeidet VID har hatt med Mekane Yesus-kirkens seminar, denne kirkens store behov for kompetanse og kapasitetsbygging, og et ønske om å arbeide sammen for fremtiden, ble en ny samarbeidsavtalen i rammen av VID undertegnet og markert 3. mars 2017.

Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.

Fra venstre: Ph.d.-student Ebisse Gudeta, rektor Bruk Ayele, prorektor Daniel Fite, prorektor Bård Mæland.

Både Misjonshøgskolen og Diakonhjemmet Høgskole hadde langvarig kontakt med Mekane Yesus-kirkens seminar i Addis Ababa, både innenfor diakonivitenskap og teologisk utdanning, før de ble VID vitenskapelige høgskole.

I de senere årene har ansatte i VID i kortere perioder undervist ved seminaret. For tiden arbeides det også med et pilotprosjekt rundt e-læring i dogmatikk hvor Mekane Yesus-kirken som ett av tre seminarer i henholdsvis Etiopia, Kamerun og på Madagaskar deltar.

Flere titalls studenter fra Mekane Yesus-kirken har gjennom årene også tatt sin mastergrad i teologi ved VID Stavanger, gjennom Kvoteordningen. Denne ordningen er nå erstattet av en gavebasert stipendordning (Global Scholarship Scheme), hvor tre internasjonale studenter de to siste årene har blitt tilbudt et toårig stipend.

Ph.d.-programmet i teologi og religion har for tiden tre kandidater fra Mekane Yesus-kirken, alle ordinerte prester i kirken:

Disse tre tilbringer tid i Stavanger noen måneder i året, mens de ellers oppholder seg i Addis Ababa. Teshome Amenu er for tiden også assisterende generalsekretær i Mekane Yesus-kirken, en kirke som i 1959 talte om lag 20 000 medlemmer og som i dag har om lag 8 millioner medlemmer.

I lys av dette langvarige samarbeidet, denne kirkens store behov for kompetanse og kapasitetsbygging, og et ønske om å arbeide sammen for fremtiden, ble en ny samarbeidsavtalen i rammen av VID undertegnet og markert 3. mars på seminaret i Addis Ababa.