Nyheter

Forsker på religionsfriheten til utviklingshemmede

Forsker på religionsfriheten til utviklingshemmede

Dmitry Lukash forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Dmitry Lukash forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.

Skjermbilder fra Zoom og utvalgte slides fra presentasjonen

 • Kandidat Dmitry Lukash.

  Kandidat Dmitry Lukash. Bilde 1 av 7.

  Kandidat Dmitry Lukash. Bilde 1 av 7.

 • Disputasleder Gunhild Odden.

  Disputasleder Gunhild Odden. Bilde 2 av 7.

  Disputasleder Gunhild Odden. Bilde 2 av 7.

 • Bilde 3 av 7.

  Bilde 3 av 7.

 • Bilde 4 av 7.

  Bilde 4 av 7.

 • Bilde 5 av 7.

  Bilde 5 av 7.

 • Første opponent Professor Ulla Schmidt, Århus Universitet.

  Første opponent Professor Ulla Schmidt, Århus Universitet. Bilde 6 av 7.

  Første opponent Professor Ulla Schmidt, Århus Universitet. Bilde 6 av 7.

 • Andre opponent Professor Pål Ketil Botvar, Universitetet i Agder.

  Andre opponent Professor Pål Ketil Botvar, Universitetet i Agder. Bilde 7 av 7.

  Andre opponent Professor Pål Ketil Botvar, Universitetet i Agder. Bilde 7 av 7.