Nyhet

Forskerkonferanse

19.–20. oktober 2017 arrangeres forskningskonferansen CODE-FORUM: Community, participation and power på VID Oslo.

Forskerkonferanse

Hvordan bidra til utviklingen av bærekraftige lokalsamfunn og fellesskap, der eierskapet for utviklingen ligger hos de det gjelder? På konferansen samles forskere fra 14 land (Europa, Afrika, Midtøsten) i rammen av VIDs forskningsgruppe CODE (COmmunity DEvelopment) for å arbeide med forskningsmetodikk og forskningsprosjekter knyttet til dette tema.

Gjennom foredrag, paperfremlegg og workshop skal konferansen bidra til tverrfaglig nettverksbygging og internasjonalt forskningssamarbeid. Med utgangspunkt i prosjekter innen Conviviality, Use Your Talent og Community Action Based Learning for Empowerment (CABLE) settes det fokus på kirkelig og humanitært sivilsamfunnsengasjement gjennom fellesskapsbyggende arbeid.