Nyhet

Godt oppmøte på master- og videreutdanninger ved VID

Første uken for VID Oslo sine videre- og masterutdanninger er over. Oppmøte av nye studenter har vært godt.

Det var godt oppmøte av nye studenter da videreutdanningen konflikt- og mekling oppsto i ny drakt etter ett års pause.

Det var godt oppmøte av nye studenter da videreutdanningen konflikt- og mekling oppsto i ny drakt etter ett års pause.

Det var stor interesse og gode søkertall da Fakultet for sosialfag startet opp igjen med videreutdanning i konfliktarbeid og mekling, etter ett års pause (se bildet). Den nye utdanningen er mer rettet inn mot konfliktfylte relasjoner i familie og nærmiljø og konflikter i møte med ulike hjelpetjenester, mens studiet tidligere også har involvert konflikter og fredsarbeid mellom nasjoner, i sitt pensum.

28. august startet et nytt kull på master i sosialt arbeid. Hele 28 studenter møtte til oppstart. Dette er studieprogrammets største kull så langt. Også Verdibasert ledelse melder om solid oppmøte med 48 studenter. Vi ønsker alle våre nye studenter lykke til med høstsemesteret.