Nyhet

Høyskolen Diakonova fusjonerer med VID

Tirsdag 13. juni 2017 ble det fattet et gjensidig vedtak i styrerommene hos Høyskolen Diakonova og VID om å slå seg sammen. Fra 1. januar 2018 blir Høyskolen Diakonova en del av VID.

Rektor ved VID Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.

Rektor ved VID Ingunn Moser, ønsker rektor ved Diakonova Kari Gran Bøe, velkommen til VID.

Hvorfor fusjonerer Høyskolen Diakonova med VID?

Rektor ved VID, Ingunn Moser ser frem til at Høyskolen Diakonova blir en del av det nye laget:

– Når Høyskolen Diakonova nå blir en del av VID får vi tilført enda en ny dimensjon med faglig kompetanse, og et studietilbud som gir enda større bredde og bærekraft. Størrelse betyr, i tillegg til styrke og tyngde faglig sett, også større institusjonell og sektoriell synlighet og innflytelse.

Utdanningslandskapet er i sterk endring. Strukturreformen innenfor høyere utdanning innebærer at institusjonslandskapet allerede preges av færre læresteder og større institusjoner, fortrinnsvis med universitetsstatus.

– Størrelse er i seg selv ikke et mål. Målet er å samle krefter og ressurser for å sikre våre høgskoletradisjoner en plass i det framtidige utdanningslandskapet.

Ingunn Moser har høye ambisjoner for VID

– Med over 4000 studenter og nesten 400 ansatte fra 1. januar 2018 blir VID en stor diakonal aktør som er synlig og kraftig tilstede i tre regioner. Med Høyskolen Diakonova som en del av VID vil den diakonale profilen bli ytterligere styrket. I tillegg til at VID styrkes innenfor sykepleie og helsefag, vil Diakonovas innsatser innenfor kristen sjelesorg bidra inn i det teologiske og diakonifaglige miljøet.

VID har per dato studiesteder i Oslo, Bergen, Sandnes og Stavanger. Det vil være to campus i Oslo i en periode etter fusjonen er gjennomført, men det er et uttalt mål å samlokalisere på sikt.

Hva innebærer fusjonen for studenter og ansatte?

Rektor ved Høyskolen Diakonova, Kari Gran Bøe er opptatt av at studenter og ansatte kommer styrket ut av denne fusjonsprosessen:

– Fusjonsprosessen er nøye drøftet med tillitsvalgte ved begge høgskolene, og det er bred forankring for fusjonsvedtaket i begge leire. Ansatte vil involveres gjennom høsten 2017 for å planlegge overgangen til VID. Dette er en stor og krevende forberedelsesprosess frem mot fusjonsdato 1. januar 2018, men det er en sterk felles motivasjon for gode løsninger hos begge parter.

– Samarbeidet med fagmiljøene i VID om ny, felles fagplan i sykepleie og framtidig studieportefølje i det helsefaglige fakultetet starter er underveis. De studentene som per dato går på Høyskolen Diakonova vil imidlertid fortsette sine studier i tråd med de fag- og studieplanene de er tatt opp på.

Det var opprinnelig planlagt å fusjonere den 1. januar 2017, men prosessen ble forsinket i ett år grunnet avvikling av en voldgiftssaken mellom Stiftelsen Diakonova og Stiftelsen Diakonissehuset om videre eierskap til Lovisenberg Diakonale Sykehus. Voldgiftssaken ble avklart tidligere i 2017, og Stiftelsen Diakonova vil opprettholde sin 50 prosent eierandel av sykehuset.

Spørsmål?

Ingunn Moser, rektor VID
E-post: moser@diakonhjemmet.no og mobil 952 27 376

Kari Gran Bøe, rektor Høyskolen Diakonova
E-post: Kari.Gran.Boe@diakonova.no og mobil 982 07 510

Publisert av Espen Utaker, 15. juni 2017

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post