Nyhet

Kjell Nordstokke utnevnt til æresdoktor ved universitet i Brasil

Professor Kjell Nordstokke ved VID utnevnes til æresdoktor ved universitetet EST i Sao Leopoldo i Brasil.

– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.

– En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, sier Kjell Nordstokke.

Kjell Nordstokke var professor ved universitetet EST og underviste i diakoni på 1990-tallet, og introduserte diakonifaget som en fagdisiplin både i utdannelsen av teologer og for diakonimedarbeidere.

– Mitt bidrag var å løfte bevisstheten om diakoni. Så vidt jeg har forstått er dette bakgrunnen for at jeg blir æresdoktor ved EST., samt det jeg har gjort for å løfte diakonifaget andre steder i Latin-Amerika og i det økumeniske fellesskapet.

Mottar æresprisen i Brasil

Før Nordstokkes tid var det ikke skrevet noe om diakoni i Brasil. Nordstokke utformet den teoretiske refleksjonen rundt faget og bidro til tre bøker om diakoni på portugisisk og til flere oversettelser til spansk. Kommende uke skal Nordstokke igjen undervise ved universitetet i Sao Lepoldo, på portugisisk, og samtidig mottar han æresprisen under en høytidelig seremoni 19. oktober.

Frukter fra undervisningen

Med Nordstokkes hjelp ble diakonien satt inn i en akademisk ramme. Det gjorde at diakonien ble mer reflektert.

– Det gjør at den som jobber med diakoni stiller mer kritiske spørsmål, og har større grad av trygghet og selvbevissthet i sin faglige utøvelse.

Før Nordstokkes tid hadde EST ingen undervisning i diakoni. I dag har de fått masterstudium og doktorgradsprogram, som en direkte konsekvens av Nordstokkes nybrottsarbeid. Nordstokke ser gode frukter av sitt arbeid.

– En av mine studenter er nå professor i diakoni. Andre har viktige lederposisjoner hvor de er med å fremme diakonien. Det er hyggelig å se, sier Nordstokke.

Brudd med tradisjonell diakoni-tenkning

– Hva lærte tiden i Brasil deg?

– Jeg fikk veldig mange impulser til tenkningen om diakoni med å jobbe i Brasil og Latin-Amerika, ikke minst i møte med de grunnleggende spørsmål frigjøringsteologien reiste, med sin kritiske analyse av samfunnet og kirken. Men også fokuset de satte på de fattiges ressurser. Og mulighet for å være aktører i sosial praksis.

– Jeg lærte mye om innvolveringsdiakoni, som var et brudd med ovenfra-og-ned-diakonien. En ovenfra-og-ned-diakon har en risiko for å være for vennlig og ydmyk. Den står i fare for å ha større fokus på barmhjertighet enn rettferdighet, i motsetning til den myndiggjørende diakonien, forteller professor Nordstokke.