Nyheter

Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst

Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst

SIK og stiftelsen Flexid samarbeider om prosjektet

SIK og stiftelsen Flexid samarbeider om prosjektet "Kurspilot for ungdom med flerkulturell oppvekst".

Oppdraget har en budsjettramme på en million. Tidsrammen for gjennomføringen av prosjektet er ett år.

Samarbeid med stiftelsen Flexid

SIK har i forbindelse med prosjektet inngått en samarbeidsavtale med stiftelsen Flexid. Stiftelsen bygger på 20 års erfaring fra arbeid med flerkulturelle ungdommer og deres foreldre gjennom sitt kurskonsept Flexid.

Fremme samhørighet og forebygge ekskluderende motsetninger

Kurspiloten vil ha oppmerksomhet på flerkulturelle perspektiver for å styrke enkeltindivider og deres selvforståelse. Et viktig fokus her er å styrke de flerkulturelle ungdommene i deres identitetsarbeid. Målsetningen til piloten er videre å fremme samhørighet til fellesskapet og forebygge ekskluderende motsetninger.

Kurskonseptet Flexid vil inngå som en del av piloteringen. I tillegg vil SIK og stiftelsen Flexid sammen utvikle tre nye kursmoduler for foreldrene til de flerkulturelle ungdommene, lærerkollegiet og hele klassefellesskapet. Piloten vil prøves ut i tre ungdomsskoler i ulike deler av landet og i ett fritidstilbud.

Støtte skolene i arbeidet med nye fagplaner

Verdier og prinsipper i overordnet del av læreplanen vil være viktige i arbeidet med piloten. Det er et konkret mål at kurspiloten skal kunne støtte skolene i arbeidet med nye fagplaner.