Nyhet

Nettsider om oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn

En prosjektgruppe med ansatte fra VID har på oppdrag fra KS og i samarbeid med praksisfelt og brukerorganisasjoner utviklet nettsider som skal hjelpe kommunene, barneverntjenesten og NAV-kontoret i arbeidet med unge med barnevernsbakgrunn i overgangen til voksenlivet.

Nettsider om oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn

Nettsider om oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn

Unge med barnevernsbakgrunn trenger, som andre ungdommer, støtte i overgangen til en voksentilværelse. Kommunene er sentrale aktører for dette, sa direktør for helse og velferd i KS, Åse Laila Snåre på lansering av nettsidene som skal være en hjelp i kommunenes oppfølging av unge med barnevernsbakgrunn. Både barnverntjenesten og NAV-kontoret kan gi ungdom mellom 18–23 år støtte og oppfølging.

Nettsidene formidler kunnskap om viktige forhold for ungdommene og skal bidra til kartlegging av og refleksjon over praksis. Innholdet på nettsidene bygger på aktuell forskning og er utarbeidet i samarbeid med praksisfeltet og Landsforeningen for barnevernsbarn.

Prosjektgruppen ved VID har bestått av: Ingri-Hanne Brænne Bennwik, Hanne Maria Bingen, Elisabeth Brodtkorb, Mari Dalen Herland, Ellen Luckman og Inger Oterholm har vært prosjektleder.

Besøk Den kommunale barneverntjenesten og NAV-kontorets oppfølging av unge med barnevernserfaring.