Nyhet

Ny strategiplan vedtatt – staker ut kursen mot 2028

13. juni vedtok høgskolestyret ny strategiplan for 2018–2028. Etter en startegiprosess som har pågått siden september 2016.

Ny strategiplan vedtatt – staker ut kursen mot 2028

Den endelige planen finnes på en nyopprettet strategiside, og inneholder både en kortform, en langform og utfyllende tekst om de ulike hovedstrategiene.

Kortformen

  1. Skjerpet verdibevissthet
  2. Neste generasjons praksis
  3. Styrket posisjon

En viktig del av strategiprosessen har vært å fastsette motto, verdier og oppdrag for VID. De endelige formuleringene ble:

Motto

Engasjert for mennesket – lokalt og globalt

Oppdrag/visjon

En verdibasert vitenskapelig høgskole med høye faglige ambisjoner for utdanning og forskning og med samfunnsmessig og kirkelig relevans.

Verdier

  • Helhetlig menneskesyn
  • Solidarisk engasjement
  • Fremtidsrettet kunnskap

Alt dette er tenkt å skulle understøtte de strategiene VID hvert år fremover skal jobbe for å realisere. Det blir derfor viktig at alle jobbe bevisst for å la strategien prege alt vi gjør av utdanning, forskning og innovasjon ved VID fremover. I den forbindelse kommenterer styreleder for VID, Paul Erik Wirgenes, den nye strategiplanen:

– Det har vært inspirerende å følge strategiarbeidet i VID. De fleste i VID har vært involvert i arbeidet. Strategiplanen viser vei for hverdagens praksis og for en offensiv og langsiktig utvikling. VID er en ambisiøs høgskole.

– Vi vil en skjerpet verdibevissthet , neste generasjons praksis og en styrket posisjon. Arbeidet med strategiplanen bidrar til tydelig bevissthet på hvem vi er og hva vi vil kjennetegnes av. Og samtidig vet vi at en strategiplan ikke er verdt mye dersom den ikke bidrar til å prege vår praksis og våre beslutninger. Det er nå arbeidet med strategiplanen egentlig begynner. Dette blir både viktig og spennende.

Rektor Ingunn Moser følger opp:

– Nå må vi gjøre oss kjent med planen, med mottoet og med verdiene. Vi må lære oss kortversjonen, slik at vi vet hva vi skal navigere etter. Vi må tolke og finne ut hva vi skal legge i formuleringene og hva verdiene skal bety i arbeidet vårt. Hva skal det bety at vi skal strekke oss? Hva betyr skjerpet i skjerpet verdibevissthet? Og for hvem skal det bety noe, og hvordan? Og hva innebærer helhetlig i et helhetlig menneskesyn? Og hvis menneskesyn skal være viktig, for hvem skal det være det og hvor og hvordan skal det komme til uttrykk?

–Her er det mat for mange diskusjoner. Nå er det opp til oss alle å ta det videre i diskusjoner om prioritering og valg av aktiviteter, slik at vi sammen realiserer høgskolens strategi.