Nyheter

Omlegging av undervisning fra 12. mars

Omlegging av undervisning fra 12. mars

Omlegging av undervisning fra 12. mars

Undervisning

De siste dagene har det vært en rask utvikling i situasjonen rundt koronaviruset. Liv og helse er prioritet nummer en. Vi er en del av en nasjonal dugnad for å begrense smitte og vi følger anbefalinger og råd fra helsemyndighetene. Vi legger vekt på å gjennomføre primærvirksomhet ved høgskolen, men innfører nå flere tiltak for å forebygge smitte.

Fra i morgen, torsdag 12. mars, vil det ikke bli gjennomført undervisning på campus. Fremover vil undervisning foregå digitalt. Veiledning i praksis og oppgaveskriving vil skje via skype eller telefon.

Studenter skal ikke oppholde seg på campus fra fredag 13. mars.

Eksamen

Studenter vil få informasjon om endringer i gjennomføring av eksamen og undervisning på Studentweb, Canvas og høgskolens nettsider. Det er viktig at alle holder seg oppdatert på informasjonen som blir lagt ut på disse stedene.

VID vil så langt det lar seg gjøre legge til rette for planlagt gjennomføring av eksamen, men jobber fortløpende med å utvikle alternative former for eksamensavvikling.

Disputas

Disputaser vil gjennomføres på planlagt tidspunkt, men digital overføring vil vurderes i hvert enkelt tilfelle. Se oppslag på VIDs arrangementsside.

Hjemmekontor for ansatte

Ansatte skal i hovesak jobbe fra hjemmekontor. Dette avklares i hvert tilfelle med nærmeste leder.

Se egen informasjon med instruksjoner for hjemmekontor for ansatte

Reisevirksomhet

  • Alle tjenestereiser som ikke er virksomhetskritiske avlyses inntil videre
  • VID skal ikke ta imot besøkende
  • Studenter og ansatte på reise må forberede seg på å bli kalt hjem på kort varsel

Praksis

VID og våre samarbeidspartnere vil strekke seg langt for at studentene skal få gjennomført sin praksis i henhold til studieplan.

For flere utdanninger er det fastsatt nasjonale krav til faglig innhold og praksis. Det pågår nå en dialog mellom universitet og høgskoler og Kunnskapsdepartementet om det er mulig å gjøre midlertidige tilpasninger i regelverket, eller andre tiltak, hvis problemer med å få gjennomført praksisperiodene eller andre krav blir for omfattende. Som følge av nasjonale krav, og også EU direktiv for sykepleierutdanningen, kan ikke VID avgjøre dette alene. Mer informasjon vil komme så snart det foreligger.

Informasjon gis fortløpende på Canvas.