Nyhet

Over 50 menn studerer sykepleie ved VID Oslo

Ved VID Oslo går det over 50 mannlige sykepleiestudenter. De er alle med i studentgutteforeningen SykepleieGents, som har som formål å skape gode guttemiljøer i et kvinnedominert studentmiljø.

Jørgen Monge-Nilsen, Steffen Fjellet, Daniel Medina og David Stenstad, samt leder Ole Guren, som ikke er tilstede på bildet, utgjør styret i SykepleieGents ved VID Oslo.

Jørgen Monge-Nilsen, Steffen Fjellet, Daniel Medina og David Stenstad, samt leder Ole Guren, som ikke er tilstede på bildet, utgjør styret i SykepleieGents ved VID Oslo.

Foreningen er startet for å skape et guttemiljø og få flest mulig gutter gjennom sykepleierstudiet.

– Vi finner på sosiale ting og vi hjelper hverandre til å komme gjennom studiene, sier gutta som styrer SykepleieGents. Bortsett fra leder Ole Guren som var opptatt i praksis, har VID samlet resten av styret i gutteklubben SykepleierGents.

Egen gutte-stemning

– Det er fint å være mange gutter, selv om vi er få i forhold til jentene. Her trenger du ikke å sitte sammen med tjue andre jenter i lunsjen og snakke om sminke, sier Jørgen Monge-Nilsen. – Vi har vår egen guttestemning er de alle enige om. Vi tiltrekkes mot mer action og tekniske emner enn det jentene gjør, hevder gutta.

Annen type omsorg

I flere år på rad har det begynt rundt 25 mannlige studenter på sykepleiestudiet ved VID Oslo. Men frafallsprosenten har også vært større for gutter enn for jenter. SykeleieGents ble stiftet for at gutta skulle ha sitt eget miljø og tilhørighet.

– I første studieår skal studentene gjennom mye geriatri-undervisning. Det kan bli vel mye omsorg og vel soft for gutter som vil ha mer action.

– Vi er også omsorgsfulle, men vi viser kanskje en litt annen type omsorg, er de enige om.

Inspirert til sykepleiestudier i Forsvaret

Av de fire gutta, har tre avtjent førstegangstjeneste. Det var i Forsvaret Jørgen fikk øynene opp for sykepleieyrket.

– Jeg tjenestegjorde i saniteten. Militæret legger opp til at det er kult å ta sykepleieutdanning. Du kan få caser i militæret med øvelser for hjerte- og lunge-redning i 30 kuldegrader, eller en øvelse inne i et hus, der du må lappe sammen skadde mennesker mens CS-gassen fyller rommet så du må ha gassmaske på. Det appellerer til mange gutter.

Action appellerer til gutta

Tre av de fire vi snakker med ønsker å jobbe i action-relaterte stillinger som redningsmann på helikopter, i ambulanse eller på akutten. Mens nestleder for SykepleierGents Steffen Fjellet ønsker å jobbe innenfor geriatrien. Han begynte på en annen høgskole, men sluttet etter første året, da flere av de mannlige studentene han gikk med falt av lasset. Til slutt var han den eneste gutten igjen i studentkullet. Derfor startet han på nytt igjen med sykepleierutdanningen på VID, hvor det er et større guttemiljø.

Det har sine fordeler å være mann i sykepleieryrket:

– Å være mann i praksis oppleves veldig bra. Du blir tatt mer vare på som mann enn som dame i praksis, også i hjemmesykepleien, og du blir godt tatt i mot av pasienter, er de enige om.

– Også er der lett å få seg jobb etter endt utdanning. Det er en stor motivasjon for å ta sykepleierstudiet, sier gutta i SykepleieGents.