Nyheter

Rekordstor interesse for VIDs utdanninger

Rekordstor interesse for VIDs utdanninger

VID-studenter ved Campus Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc

VID-studenter ved Campus Oslo. Foto: Nicolas Tourrenc

Årets søkertall viser at rekordmange studenter ønsker plass ved studier hos VID fra høsten 2021.

Deltidsstudier på topp

De nye deltidsutdanningene i Sandvika og på Helgeland er en viktig årsak til den store veksten.

– VIDs nye satsninger på deltids og desentralisert sykepleie- og vernepleierutdanning i Sandvika, på Helgeland og i Bergen har blitt svært godt mottatt! Som et eksempel er det i Sandvika 23 førsteprioritetssøkere til hver studieplass for deltid vernepleie. På Helgeland er det 6,5 førsteprioritetssøkere per plass i sykepleie. Dette er rett og slett fantastisk! sier rektor Bård Mæland.

Særlig hyggelig er det at deltidsutdanningene ser ut til å ha truffet en gruppe søkere som ikke konkurrerer med de tradisjonelle studiene. Hovedtyngden av søkerne kommer her fra Oslo og Viken, og hele 502 søkere har satt dette studiet på førsteprioritet.

Rektor Bård Mæland og Prorektor for utdanning Helene Lund er svært fornøyde med søketallene for 2021.

Solide tall til kjernestudier

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr omtrent 50 studieprogram, og også kjernestudiene til VID hadde en solid økning i søkermassen.

For sykepleie heltid i Oslo og Bergen var økningen fra 2020 på henholdsvis 9 og 15 prosent. For masterprogrammene gikk den totale søkermassen opp med 15 prosent for førsteprioritetssøkere fra 2020, mens den totale søkermassen for videreutdanningene gikk opp med 24 prosent for førsteprioritetssøkere fra 2020.

Prorektor for utdanning, Helene Lund, gleder seg over de gode tallene:

– Det er svært gledelig at mange søker seg til VID og at antallet som har VID som førsteprioritet øker! Tallene forplikter, og inspirerer til å arbeide videre med å utvikle studietilbudene våre, slik at studentene kan starte på spennende kunnskapsreiser sammen med våre lærere og gode samarbeidspartnere fra helse-, sosial og kirkelig sektor og bli fremtidens profesjonsutøvere, og gjøre en forskjell.

Moderat økning på landsbasis

Totalt antall søkere på landsbasis har økt fra 150 784 i 2020 til 154 088 i 2021. Det er en økning på 2,2 prosent. For sykepleie var det en nasjonal nedgang på 1,64 prosent i samme periode.

Fakta

Fakta