Nyheter

Sterk oppsving på Studiebarometeret, tredobling i antall søkere

Jimmy Tran er en av mange studenter som kan se tilbake på svært gode studieår ved VID Sandnes.

Jimmy Tran er en av mange studenter som kan se tilbake på svært gode studieår ved VID Sandnes.