Nyhet

Svært gode søkertall for VID vitenskapelige høgskole

I det andre året som fusjonert høgskole, har 10558 søkt om opptak ved VID. Dette er 2200 flere søkere enn i fjor.

6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.

6687 søkere har søkt seg til sykepleiestudiet ved VID. Av disse har 915 søkt VID som førsteprioritet.

VID har en rekke populære studier. Sykepleiestudiet ved VID i Oslo og Bergen, har til sammen 6687 søkere. Tilsvarende tall i fjor var 5113. Begge studiestedene har hatt en solid oppgang i antall førsteprioritetssøkere sammenlignet med i fjor.

Stor økning til sosialt arbeid

Det er stor økning i antall søkere til bachelorutdanningen i sosialt arbeid, både heltid og deltid. Søkertallene til heltidsstudiet har økt fra 1603 i fjor til 2128 i år. Også her er det en markant økning i antall førsteprioritetssøkere.

Populært med helsefag

Også vernepleiestudiet er svært populært. Søkertallene til heltidsstudiet i vernepleie økte fra 678 i 2016 til 1071 i år. Ergoterapistudiet fortsetter den gode trenden med økende søkertall også i år, og har 500 søkere totalt.

Innenfor fagområdene teologi og kultur og religionsvitenskap er det studiene i interkulturell kommunikasjon, samfunnsfag og kristendom, ledelse og menighetsutvikling som har størst økning i antall søkere fra 2016 til 2017.

Fornøyd rektor

Rektor Ingunn Moser er godt fornøyd med søkertallene til VID.

– Disse søkertallene er svært gledelige, sier rektor Ingunn Moser. VID har en sterk økning til alle de store bachelorstudiene våre: i sykepleie, sosialt arbeid, vernepleie og ergoterapi. Dette tyder på at den nye høgskolen begynner å bli godt kjent og har blitt tatt godt imot blant søkerne. Også til samfunns- og kulturfagene har vi god oppgang i søkertallene, mens vi fortsatt kan ønske oss flere studenter til de kirkelige utdanningene.