Nyhet

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

For 14 år siden kom Tesfaye Hordofa Leta som flyktning til Norge der har etter to år startet på bachelorgrad i sykepleie som han fullførte med glans.

Tesfaye Hordofa Leta disputerte 10. mars

Tesfaye er utdannet sykepleier og har bachelorgrad i pedagogikk fra Universitet i Bahir Dar. Han er født og oppvokst i Oromia, Etiopia.

I 2010 fullførte han mastergrad i internasjonal helse og ble deretter ansatt som stipendiat fra Universitetet i Bergen. Han startet ved VID vitenskapelige høgskole, Fakultet for helsefag i Bergen, i januar 2017.

Arbeidet i avhandlingen er dels basert på data fra Nasjonalt register for leddproteser, og dels på pasientrapportert data. I avhandlingen ble kvaliteten på revisjon kneprotesekirurgi i Norge vurdert ved å studere tid til en eventuell nyrevisjon samt pasientrapportert smerte, funksjon, livskvalitet, og tilfredshet (fra avhandlingens sammendrag).

Publisert av Kari Røykenes, 29. mars 2017

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post