Nyhet

VID gratulerer studiested Betanien med landets mest fornøyde sykepleiestudenter

Landets mest fornøyde sykepleiestudenter finn vi ved VID Bergen, studiested Betanien, skriver Sykepleien.no.

Sykepleiestudentene ved VID Bergen, studiested Betanien er landets mest fornøyde studenter.

Sykepleiestudentene ved VID Bergen, studiested Betanien er landets mest fornøyde studenter.

Landets mest fornøyde sykepleiestudentene finner vi ved Universitetet i Agder Kristiansand og VID Bergen, studiested Betanien, som begge gir studiestedet sitt en score på 4,6. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet. Det går fram av Studiebaromteret som ble lagt fram mandag.

Nærhet til studentene

– Det var gledelig, sier prodekan Kari Røykenes ved VID Bergen, som også inkluderer campus Haraldsplass.

Høgskolen Betanien og Haraldsplass fusjonerte 1. januar i fjor med Misjonshøgskolen i Stavanger og Diakonhjemmet Høgskole i Oslo og Sandnes.

– Vi er i utgangspunktet en liten skole, og denne undersøkelsen viser at vi selv etter fusjonen, har klart å beholde nærheten til studentene, sier Røykenes til Sykepleien.no.

– Vi har også hatt en stabil stab med dyktige, engasjerte og dedikerte lærere, noe jeg tror kan ha bidratt.

29 000 studenter

Den nasjonale spørreundersøkelsen er nå gjennomført for fjerde gang, og omfatter denne gangen nærmere 29 000 studenter fra omtrent 1800 studieprogrammer landet rundt.