Nyhet

VID med sterk innsats på internasjonal konferanse

280 forskere fra hele verden samlet seg på Hamar 21.–24. august til den store internasjonale konferansen i religionspsykologi, tema Culture, Context and Existential Challenges.

VID med sterk innsats på internasjonal konferanse

Som medarrangør var VID sterkt til stede på flere nivåer – ved åpningen, der senterleder Oddgeir Synnes representerte VID, i arrangementskomiteen, og ikke minst med et stort antall framlegg i parallellsesjoner.

Det norske fagmiljøet i religionspsykologi har et tyngdepunkt i Det teologiske menighetsfakultet og VID, og sammen med kolleger fra Høyskolen Diakonova presenterte dette fagmiljøet over 20 vitenskapelige framlegg, av de cirka 130 framleggene fra forskere fra hele verden. Mye av konferansen dreide seg om kliniske utfordringer, slik som framleggene fra VIDs tre ph.d.-studenter Marte Bygstad-Landro (skam/depresjon), Tor-Arne Isene (demens og spiritualitet) og Hilde Frøkedal (eksistensielle samtalegrupper i mental helse).

Et forskningsfelt som fikk stor oppmerksomhet på konferansen, var forskningen på mening og kilder til mening (Sources of Meaning, SOME), som fanger økende interesse i religionspsykologien. En keynote-forelesning ble holdt av den ledende forskeren og teorigrunnleggeren på feltet, professor Tatjana Schnell fra Østerrike. Flere forskere fra VID arbeider med denne teorien, blant annet førsteamanuensis Torgeir Sørensen.

Disse og beslektede spørsmål diskuteres jevnlig i Forskningsgruppe i religionspsykologi som er felles for Det teologiske menighetsfakultet og VID.