Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag

Senter for menighetsutvikling

Senteret ser på behovet for utvikling og vekst på menighetsplan innenfor Den norske kirke. Det har et særlig fokus på å formidle erfaringer fra menighetsplanting og menighetsutvikling i andre land til norske, folkekirkelige forhold.

Senterets oppgaver

Senteret viderefører det fokus Misjonshøgskolen og Det Norske Misjonsselskap gjennom flere år har hatt på spørsmål som går på menighetsplanting og menighetsutvikling innenfor Den norske kirke.

Senter for menighetsutvikling ble opprettet i 2008 og har praktikumsrektor Hans Austnaberg som leder.

Våre samarbeidspartnere innen menighetsutvikling i Den norske kirke er:

Last ned felles presentasjon av de fire verktøyene for menighetsutvikling.

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post