Fakulteter, sentre og avdelinger

Senter for diakoni og profesjonell praksis

Senter for diakoni og profesjonell praksis har ansvar for utvikling, organisering og gjennomføring av ph.d.-programmet diakoni, verdier og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole.

Senteret er lokalisert ved VID Oslo, men har nært samarbeid med de andre studiestedene om gjennomføringen av ph.d.-utdanningen. Senteret tilbyr kurs og seminarer for ph.d.-studenter, ansatte og eksterne deltagere. Per i dag har senteret 32 ph.d.-studenter på programmet.

Foruten å drifte ph.d.-utdanningen har senteret ansvar for utvikling av prosjekter i samarbeid med fakultetene ved VID, samt organisering av faglige møtepunkter og arenaer på tvers av fagmiljøer ved høgskolen. Videre skal senteret utvikle forskningsprosjekter og søke finansiering for forskning på programområdet.

Oddgeir Synnes

Oddgeir Synnes

senterleder
Oslo
Anja Nieuwenhuis

Anja Nieuwenhuis

forskningsrådgiver
Diakonveien 14
Oslo
Laila Hov

Laila Hov

stipendiat
Oslo
Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post