Hjelp

Hva er lokalt opptak?

Opptak til VIDs master- og videreutdanninger gjøres gjennom et lokalt opptak. Du søker i høgskolens egen Søknadsweb, og søknaden behandles lokalt på høgskolen.

Dette er til forskjell fra bachelorutdanningene hvor søknadene gjøres gjennom Samordna opptak.