Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Bachelor i ergoterapi

  • Når er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvor kan jeg få praksis?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Begynne å lese pensum allerede i sommer?
  • Hva er programmet i fadderuken?

Kategorier