Student

Semesterregistrering og utdanningsplan

Alle studenter må hvert semester semesterregistrere seg på Studentweb.

Semesterregistrer deg på Studentweb

Semesterregistrering innen fristen er en forutsetning for å:

Betale semester- og studieavgift

Semesteravgiften må være betalt før du kan semesterregistrere deg. Dersom fakturaen er korrekt innbetalt med bruk av KID-nummer, vil det ta cirka tre dager fra den er betalt, til du kan registrere deg på Studentweb. Semesteravgiften må betales innen forfallsdato på fakturaen.

Dersom arbeidsgiver eller andre foretak skal betale semester- og studieavgiften, må det hvert semester sendes beskjed til studentservice@vid.no. Husk å informere arbeidsgiver om at dersom avgiften ikke betales innen fristen, risikerer du å miste studieretten. Beskjed sendes ved å fylle ut skjema.

Frister for semesterregistrering

Utdanningsplan

For studenter som følger et studieprogram på 60 studiepoeng eller mer er inngåelse og bekreftelse av utdanningsplan en del av semesterregistreringen. Bekreftelse av utdanningsplan må gjøres hvert semester innen 15. september og 15. februar, og danner grunnlaget for eksamensoppmelding.

Har du spørsmål?

Kontakt oss på e-post studentservice@vid.no