• Permisjon
  • Forlenget studieløp
  • Forbehold om endring i studieplan
  • Søknadsskjema

Har du spørsmål om permisjon eller forlenget studieløp?