Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Målgruppen for studiet er sykepleiere som arbeider i kommunale institusjoner med ØH-senger og ved akuttmottak eller observasjonsposter i somatiske sykehus. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse om akuttmedisinsk sykepleie.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 19.04.2017
Studiestart 04.09.2017
60 studiepoeng

Målgruppe

Studiets målgruppe er sykepleiere som arbeider med, eller ønsker å arbeide med pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom og skade. Aktuelle arbeidsplasser kan være akuttmottak i sykehus, ambulansetjeneste, og kommunale tjenestesteder med ØH-senger.

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Mål for akuttmedisinsk sykepleie

Studiet skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med akutt/kritisk syke pasienter. Videreutdanningen gir faglig/klinisk spesialkompetanse knyttet til akuttmedisinsk sykepleie.

Arbeidsmåter

Studenten tilegner seg kunnskaper, ferdigheter og faglig skjønn gjennom undervisning, praksisstudier, simuleringsøvelser, hospitering og selvstudium av fag- og forskningslitteratur, studiegruppearbeid og skriving av fagtekster.

Fagmiljø

Studiets fagmiljø består av fagpersoner med ulik type spisskompetanse fra høgskolen, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Organisering

Studiet er organisert i tre intensive undervisningsuker (4–5 dager) i hvert semester. I 2., 3. og 4. semester er det i tillegg til disse undervisningsukene til sammen seks uker praksisstudier i akuttmottak, kommunehelsetjenesten og andre aktuelle praksissteder.

Samlingsuker for høsten 2017 er uke 36, 43 og 47.

Læringsutbytte etter endt studium

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Behovet for utdanningen

Samhandlingsreformen og den nye forskriften for akuttmedisinske tjenester understreker viktigheten av høy faglig kompetanse på ulike tjenestenivå i møte med den akutt/kritisk syke pasienten. Bakgrunnen for videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie er dette økte behovet for spesialisert og avansert sykepleie på tjenestesteder i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Emner

Studiehåndbok (planer, beskrivelser)

Fakta om deltid

Studieplasser

30

Søknadsfrist

19. april 2017

Studiestart

4. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Dette studiet har et engangs bekreftelsesgebyr på kr 3000 som du betaler når du godtar studieplassen.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16500
Totalt per semester: Kr 17340

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Linda   Øye

Fagrelaterte spørsmål?

Linda Øye
høgskolelektor
Bergen
+4756992704
linda.oye@vid.no

Greta   Halseth

Spørsmål om opptak?

Greta Halseth
Bergen
+4756992678
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet, autorisert sykepleier og 12 måneders yrkeserfaring som sykepleier etter utdanning.

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra bachelor i sykepleie, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post