Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Videreutdanningen vil gi erfarne barnevernsarbeidere kompetanse i å gi veiledning. Studiet gir innføring i ulike tilnærminger i veiledning. Sammenhengen mellom praksis og teori vektlegges.

1 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 13.09.2017
30 studiepoeng

Barnevernsarbeiderne står i mange komplekse situasjoner. De blir avkrevd en umiddelbar handling samtidig som avgjørende spørsmål krever grundige overveielser. Barnevernsarbeid krever at en tar i bruk mange typer av kunnskap, ferdigheter og en etisk bevissthet. Alle kan trenge veiledning, men særlig har nytilsatte og nyutdannede har behov for veiledning.

Veiledning kan bidra til å utvikle kompetansen i å møte utfordringer på en konstruktiv måte. Veiledingssamtaler legger til rette for utvikling av en reflektert profesjonsutøvelse. Gjennom veiledning får barnevernsarbeideren flere handlingsalternativer i møte med barn, ungdom og foreldre.

Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning

Prosessorientert og kritisk veiledningstradisjon

Studentene får en innføring i ulike veiledningstradisjoner, teorier og metoder. Studiet står i en prosessorientert og kritisk veiledningstradisjon. Studiet legger vekt på at studentene skal oppøve sine praktiske ferdighet, holdninger og kunnskaper. Undervisningen gir mulighet for refleksjon over egen praksis og utvikle denne i møte med teoretisk kunnskap. Studentene både gir og får veiledning gjennom studiet.

Kan inngå i mastergrad

Videreutdanningen kan inngå som 30 studiepoeng på master i sosialt arbeid.

Emner

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

13. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Ved søknad om opptak kan Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gi tilskudd til arbeidsgivere til studenter som tar videreutdanning i barnevernfaglig veiledning i 2017. Les informasjon om tilskuddet hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Søknadsfristen for dette tilskuddet er 15. mai.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Inger Oterholm

Fagrelaterte spørsmål?

Inger Oterholm
førsteamanuensis, studieleder master i sosialt arbeid og videreutdanninger
Oslo
+4722451966
inger.oterholm@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bestått bachelorgrad som barneverns­pedagog, sosionom, vernepleier eller annen relevant bachelorgrad.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre krav.

Forutsetter praksis

Opptak til videreutdanningen forutsetter minst 2 års praksis i barnevernet (praksis både fra kommunal barneverntjeneste og institusjonsbarnevernet anses relevant) etter endt godkjent utdanning.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post