Kirke

Bachelor i bibeloversettelse

Er du opptatt av oversettelse og formidling av Bibelen – inn i nye språk og kulturer? Da er bachelorgrad i bibeloversettelse noe for deg!

Stor oppmerksomhet omkring oversettelse av Bibelen

Det er for tiden – både i Norge og internasjonalt – stor oppmerksomhet omkring det å oversette Bibelen. I norsk sammenheng kom Det Norske Bibelselskap med nye oversettelser på bokmål og nynorsk i 2011, og nå arbeides det med oversettelse til de samiske språkene og til tegnspråk. Internasjonalt har det aldri tidligere vært større fokus på bibeloversettelse, og Bibelen kommer nå på flere titalls nye språk hvert år.

Organisasjoner som United Bible Societies og Wycliffe Global Alliance står her helt sentralt. I møte med dette tilbyr VID, studiested Misjonshøgskolen en bachelorgrad i bibeloversettelse. Graden har et språklig og bibelvitenskapelig fokus. Hoveddelen tas ved VID, men deler av studiet tas ved Canada Institute of Lingustics (CanIL) ved Trinity Western University i Canada.

Hva lærer du?

Studiet gir en allmenn innføring i fagfeltet bibeloversettelse. Hoveddelen av studiet tas ved VID, studiested Misjonshøgskolen, mens lingvistikkdelen tas ved CanIL.

Ved VID Misjonshøgskolen kan en studere til bachelor i bibeloversettelse, så det var et naturlig valg i og med at jeg ønsker å arbeide i utenlandsmisjon innenfor dette området.

Eyvind Olafsrud

Emner

 • Bibelen og kristendommens historie
 • Examen Philosophicum
 • Examen Facultatum for teologer
 • Nytestamentlig gresk
 • Eksegese av evangelietekster
 • Bibeloversettelse som bibeltolkning
 • Tolkning og anvendelse
 • Hebraisk
 • Det gamle testamente
 • Lesning av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika
 • Det nye testamentet og post-koloniale lesemåter med 1 Peters brev som eksempel

Hvorfor velge studiet?

Studiet er eneste grunnutdanning i bibeloversettelse i norsk og nordisk sammenheng. Det kjennetegnes av:

 • Gir unik kompetanse: studiet gir primært yrkeskompetanse for deg som ser for deg å arbeide med bibeloversettelse i internasjonal sammenheng, men det gir også muligheter for jobb innen kirke, misjon eller skole.
 • Skjer i attraktivt studiemiljø: personlig oppfølging av lærere med bred praktisk erfaring og sterk forskningskompetanse.
 • Gir gode muligheter for videre studier: studiet kvalifiserer til opptak til mastergrad i globale studier (gjerne med spesialisering i bibeloversettelse) ved VID, studiested Misjonshøgskolen og til mastergrad i bibeloversettelse ved CanIL.

Visste du at…

 • De fleste språk som ikke har fått Bibelen oversatt, finnes på ulike øyer i Stillehavet og blant folkegrupper i Vest-Afrika.
 • I visse språk finnes det ikke noe ord for kjærlighet. Hvordan forklarer man da Guds kjærlighet? Det kan du lære mer om ved å ta en bachelor i bibeloversettelse.
 • Studiet har stor fleksibilitet når det gjelder heltid / deltid og tilstedeværelse på studiested / fjernstudier.
Vis hele teksten

Velkommen til åpen dag

Vil du vite med om bachelorstudiene ved VID vitenskapelige høgskole? VID inviterer til en Åpen dag på sine studiesteder.

Les om Åpen dag

Fagansvarlig

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland HaugenInger Brit Tungland Haugen
+4751516224
opptak@vid.no
Les opptakskravene Studiehåndbok
(planer, beskrivelser)

Søknadsfrist

15. april 2016

Studiestart

16. august 2017

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Studieavgift

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.


Type/år: Heltid, 2016–2017
Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 200
Studieavgift: Kr 1940
Totalt per semester: Kr 2600

Gå til toppen