Bachelor i bibeloversettelse

Er du opptatt av oversettelse og formidling av Bibelen – inn i nye språk og kulturer? Da er bachelorgrad i bibeloversettelse noe for deg!

3 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Stor oppmerksomhet omkring oversettelse av Bibelen

Det er for tiden – både i Norge og internasjonalt – stor oppmerksomhet omkring det å oversette Bibelen. I norsk sammenheng kom Det Norske Bibelselskap med nye oversettelser på bokmål og nynorsk i 2011, og nå arbeides det med oversettelse til de samiske språkene og til tegnspråk. Internasjonalt har det aldri tidligere vært større fokus på bibeloversettelse, og Bibelen kommer nå på flere titalls nye språk hvert år.

Organisasjoner som United Bible Societies og Wycliffe Global Alliance står her helt sentralt. I møte med dette tilbyr VID, studiested Misjonshøgskolen en bachelorgrad i bibeloversettelse. Graden har et språklig og bibelvitenskapelig fokus. Hoveddelen tas ved VID, men deler av studiet tas ved Canada Institute of Lingustics (CanIL) ved Trinity Western University i Canada.

Bachelor i bibeloversettelse

Hva lærer du?

Studiet gir en allmenn innføring i fagfeltet bibeloversettelse. Hoveddelen av studiet tas ved VID, studiested Misjonshøgskolen, mens lingvistikkdelen tas ved CanIL.

Ved VID Stavanger kan en studere til bachelor i bibeloversettelse, så det var et naturlig valg i og med at jeg ønsker å arbeide i utenlandsmisjon innenfor dette området.

Eyvind Olafsrud

Emner

 • Bibelen og kristendommens historie
 • Examen Philosophicum
 • Examen Facultatum for teologer
 • Nytestamentlig gresk
 • Eksegese av evangelietekster
 • Bibeloversettelse som bibeltolkning
 • Tolkning og anvendelse
 • Hebraisk
 • Det gamle testamente
 • Lesning av Det gamle testamente i det postkoloniale Afrika, Asia og Latin-Amerika
 • Det nye testamentet og post-koloniale lesemåter med 1 Peters brev som eksempel

Hvorfor velge studiet?

Studiet er eneste grunnutdanning i bibeloversettelse i norsk og nordisk sammenheng. Det kjennetegnes av:

 • Gir unik kompetanse: studiet gir primært yrkeskompetanse for deg som ser for deg å arbeide med bibeloversettelse i internasjonal sammenheng, men det gir også muligheter for jobb innen kirke, misjon eller skole.
 • Skjer i attraktivt studiemiljø: personlig oppfølging av lærere med bred praktisk erfaring og sterk forskningskompetanse.
 • Gir gode muligheter for videre studier: studiet kvalifiserer til opptak til mastergrad i globale studier (gjerne med spesialisering i bibeloversettelse) ved VID, studiested Misjonshøgskolen og til mastergrad i bibeloversettelse ved CanIL.

Visste du at…

 • De fleste språk som ikke har fått Bibelen oversatt, finnes på ulike øyer i Stillehavet og blant folkegrupper i Vest-Afrika.
 • I visse språk finnes det ikke noe ord for kjærlighet. Hvordan forklarer man da Guds kjærlighet? Det kan du lære mer om ved å ta en bachelor i bibeloversettelse.
 • Studiet har stor fleksibilitet når det gjelder heltid / deltid og tilstedeværelse på studiested / fjernstudier.

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2500
Totalt per semester: Kr 3230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Knut Holter

Fagrelaterte spørsmål?

Knut Holter
professor
Stavanger
+4751516227
knut.holter@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.