Master i globale studier

VID Stavangers mastergrad i globale studier vil gi deg kompetanse, bevissthet, innsikt og redskaper som er viktige i møte med en sammensatt kulturell virkelighet i Norge og andre steder i verden.

2 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 17.08.2017
120 studiepoeng

Hva lærer du?

Du velger selv én av tre ulike spesialiseringer:

 • Kultur og interkulturell kommunikasjon.
 • Religionsvitenskap.
 • Kristendomskunnskap.

Studiet har normalt mange internasjonale studenter, og all undervisning foregår på engelsk.

I tredje semester forbereder du deg til masteroppgaven. Du kan da velge feltarbeid (i Norge eller utlandet), tekststudier eller et studieopphold ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Alt dette skjer i tett kontakt med Misjonshøgskolens fagfolk innenfor den retningen du har valgt å spesialisere deg i. I fjerde og siste semester skriver du mastergradsoppgave.

Master i globale studier

Studiene på VID Stavanger gir en bred innsikt i antropolgi og kommunikasjon gjennom master i globale studier. Utenom timene opplever jeg hyggelige og imøtekommende ansatte, studenter med et åpent sinn og flott norsk natur.

EunJu Cho, student fra Sør-Korea

Karrieremuligheter

Studiet tar sikte på å gi yrkeskompetanse i flere ulike sammenhenger. En fordypning i interkulturell kommunikasjon har gitt flere studenter arbeid i det offentlige og innen arbeidet med det flerkulturelle Norge. Andre har valgt en internasjonal karriere innen bistand og internasjonalt organisasjonsliv.

Den verdifulle kompetansen på kulturelle ulikheter er også verdsatt av det private næringsliv. En fordypning i kristendomskunnskap gir flere muligheter til arbeid innen kirke og misjon. Flere tar også studiet som en del av en lærer/lektorutdanning.

Det er mulig å ta en del av studiet i utlandet, se delstudier i utlandet.

Emner

 • Encounters of religions and cultures
 • Culture and communication
 • Encounters of religions
 • The Christian church in a global context
 • Approaches to global studies
 • Intercultural competence
 • Religion and global issues
 • Doing theology in a global context
 • Theory of science and research methods
 • Field work
 • Text studies
 • Field of specialization
 • Master's thesis

Fakta om heltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

17. august 2017

Undervisningsspråk

Engelsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2400
Totalt per semester: Kr 3130

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Gerd Marie Ådna

Fagrelaterte spørsmål?

Gerd Marie Ådna
førsteamanuensis
Stavanger
+4751516229
gerd.marie.adna@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i kristendomskunnskap, religionsvitenskap, interkulturell kommunikasjon eller samfunnsfag. Snittkarakteren i fordypningen må være C eller bedre.

Ressurser