Studietilbud

Bruk vår studievelger til å søke, sortere og filtrere oversikten over studier på VID vitenskapelige høgskole. Er du ute etter formell informasjon og flere tilbud? Trykk på knappen Alt om studier for å se flere valg og informasjon om opptak.

Familieterapi og systemisk praksis

Familieterapi
Master
Deltid
Oslo
120 stp

Familieterapi og systemisk praksis

Familieterapi
Videreutdanning
Deltid
Oslo
60 stp

Samarbeidende praksis i terapi

Familieterapi
Videreutdanning
Deltid
Oslo
20 stp

Akuttmedisinsk sykepleie

Helse
Videreutdanning
Deltid
Bergen
60 stp

Avansert gerontologi

Helse
Videreutdanning
Heltid
Deltid
Bergen
60 stp

Ergoterapi

Helse
Bachelor
Heltid
Sandnes
180 stp

Helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Helse
Sosial
Master
Heltid
Deltid
Oslo
120 stp

Kreftsykepleie

Helse
Videreutdanning
Heltid
Deltid
Bergen
60 stp

Livsstyrketrening

Helse
Videreutdanning
Deltid
Oslo
30 stp

Mindfulness

Helse
Videreutdanning
Deltid
Bergen
30 stp

Palliativ sykepleie

Helse
Videreutdanning
Deltid
Bergen
60 stp

Psykisk helsearbeid

Helse
Videreutdanning
Deltid
Oslo
60 stp

Psykososialt arbeid med barn og unge

Helse
Videreutdanning
Deltid
Oslo
60 stp

Rus- og avhengighetsproblematikk

Helse
Videreutdanning
Deltid
Oslo
60 stp

Sosial kompetanse

Helse
Sosial
Videreutdanning
Deltid
Sandnes
30 stp

Sykepleie

Helse
Bachelor
Heltid
Bergen
Oslo
180 stp

Vernepleie

Helse
Bachelor
Heltid
Deltid
Sandnes
180 stp

Bibeloversettelse

Kirke
Bachelor
Heltid
Stavanger
180 stp

Diakoni

Kirke
Master
Heltid
Deltid
Oslo
120 stp

Diakoni og kristent sosialt arbeid

Kirke
Master
Heltid
Oslo
120 stp

Diakoni, verdier og profesjonell praksis

Kirke
Ph.d.
Heltid
Deltid
Oslo
180 stp

Kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Kirke
Bachelor
Heltid
Stavanger
180 stp

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Kirke
Årsstudium
Heltid
Stavanger
60 stp

Praktisk teologi

Kirke
Master
Deltid
Stavanger
90 stp

Praktisk-teologisk seminar

Kirke
Profesjon
Heltid
Stavanger
60 stp

Religion, kultur og globalisering

Kirke
Samfunn
Bachelor
Heltid
Stavanger
180 stp

Teologi

Kirke
Bachelor
Heltid
Stavanger
180 stp

Teologi

Kirke
Master
Heltid
Stavanger
120 stp

Teologi

Kirke
Profesjon
Heltid
Stavanger
360 stp

Teologi og religion

Kirke
Ph.d.
Heltid
Deltid
Stavanger
180 stp

Trosopplæring

Kirke
Årsstudium
Deltid
Stavanger
60 stp

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Ledelse
Kirke
Videreutdanning
Deltid
Oslo
30 stp

Veiledning

Ledelse
Videreutdanning
Deltid
Bergen
60 stp

Verdibasert ledelse

Ledelse
Master
Deltid
Heltid
Oslo
90/120 stp

Globale studier

Samfunn
Master
Heltid
Stavanger
120 stp

Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid

Samfunn
Årsstudium
Heltid
Stavanger
60 stp

Interkulturelt arbeid

Samfunn
Master
Deltid
Stavanger
90 stp

Medborgerskap og samhandling

Samfunn
Helse
Master
Heltid
Deltid
Sandnes
120 stp

Samfunnsfag

Samfunn
Årsstudium
Heltid
Stavanger
60 stp

Samfunnsfag

Samfunn
Bachelor
Heltid
Stavanger
180 stp

Barnevernfaglig veiledning

Sosial
Samfunn
Videreutdanning
Deltid
Oslo
30 stp

Konfliktarbeid og mekling

Sosial
Helse
Videreutdanning
Deltid
Oslo
30 stp

Sosialt arbeid

Sosial
Bachelor
Heltid
Deltid
Oslo
180 stp

Sosialt arbeid

Sosial
Master
Heltid
Deltid
Oslo
120 stp

Veiledning for studentveiledere

Sosial
Videreutdanning
Deltid
Oslo
15 stp