Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Dette masterstudiet er tverrfaglig innenfor helse- og sosialfag. Helse- og sosiale tjenester for eldre skal dekke ulike behov og situasjoner på tvers av profesjoner, og derfor kan ikke én profesjon alene dekke de ulike utfordringene som eldre har.

2 år heltid / 4 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 28.08.2017
120 studiepoeng

Masterstudiet gir deg økt kunnskap innen eldrefeltet, samt kompetanse som lar seg anvende i mange arbeidssituasjoner. Studiet kvalifiserer til ordinære fagstillinger, tilstillinger som fagutvikler, fagkoordinator og faglig leder ved helse- og omsorgstjenesten i kommunene, i sykehus, og i frivillig sektor. Studiet kvalifiserer for videre forskning og forskerutdanning.

Masterstudiet er tverrfaglig, og gir deg forskningsbasert kunnskap og anvendelig kompetanse innen eldrefeltet. Du vil blant annet få en helhetlig forståelse av eldres posisjon i samfunnet, og kompetanse i fag- og tjenesteutvikling. I masteroppgaven fordyper du deg i et selvvalgt område.

Master i helse og sosialfaglig arbeid med eldre

Hva lærer du?

Faglig innhold

Mastergradsstudiet har aldring og eldre som hovedfokus. Utdanningsløpet er lagt opp slik at ferdige kandidater har tilegnet seg et helhetlig bilde av eldres posisjon i samfunnet, og de utfordringene velferdsstaten står overfor med å tilrettelegge for en god og verdig alderdom. Å avhjelpe konsekvenser som følger helseproblemer og sykdom er derfor et hovedområde.

Studiet har også søkelys på kvalitetsutvikling av tjenester, og det utdanner til å møte eldre med behov for helse- og sosiale tjenester i alle faser av alderdommen. Et annet gjennomgående tema er aktivitet og deltakelse for eldre, uansett funksjonsdyktighet. Derfor er helsefremmende og forebyggende arbeidsformer som ivaretar medvirkning grunnleggende i studiet.

Organisering

Undervisningen i mastergradsstudiet er organisert i tre samlingsuker per semester, og studiet kan tas på heltid (60 studiepoeng per år) eller deltid (30 studiepoeng per år). Periodene mellom samlingsukene er lagt opp til selvstendig arbeid med emnene. I tillegg til studiets innførings- og obligatoriske emner, velger studentene selv områder å fordype seg i. Dette kan være sosiale tjenester til eldre, velferdsteknologi, rehabilitering, demens, og omsorg ved livets slutt.

Studiet avsluttes med mastergradsoppgaven, som gir mulighet for ytterligere spesialisering. Mastergradsstudiet favner en rekke profesjoner, og for opptak kreves det en bachelorgrad innen helse- og sosialfag. Det passer blant annet for sosionomer, radiografer, vernepleiere, ergoterapeuter, sykepleiere, fysioterapeuter og osteopater, samt andre med helse/samfunnsvitenskapelig bakgrunn.

Ønsker du kun litt faglig påfyll? Ta enkeltemner uavhengig av mastergraden. Se enkeltemner for mer informasjon.

Jobb og videre studier

Mastergradsstudiet kvalifiserer til stillinger som fagutvikler, fagkoordinator og faglig leder både i spesialisthelsetjenesten, ved helse- og omsorgstjenesten i kommuner, og i frivillige organisasjoner. Studiet kvalifiserer i tillegg til videre forskning og forskerutdanning (ph.d.).

Det er utrolig mange flotte og dyktige forelesere ved VID vitenskapelige høgskole. Vi er kjempeimponert over foreleserne og er veldig godt fornøyd med hvor godt studiet er tilrettelagt for oss som jobber fullt ved siden av. Jo mer vi lærer, jo mer spennende er det.

Inger-Marie Nyborg og Eva Merete Hoel Skjevik, studenter på helse- og sosialfaglig arbeid med eldre.

Hvorfor studere hos VID vitenskapelige høgskole?

Emner

Studiehåndbok, heltid (planer, beskrivelser)

Studiehåndbok, deltid (planer, beskrivelser)

Fakta om heltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8500
Totalt per semester: Kr 9230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 5500
Totalt per semester: Kr 6230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Hege Bøen

Fagrelaterte spørsmål?

Hege Bøen
førsteamanuensis, ph.d studieleder helse- og sosialfaglig arbeid med eldre
Oslo
+4722963727
hege.boen@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Masterstudiet bygger på fullført bachelorgrad innen helse- og sosialfag, eller tilsvarende kompetanse i helse- og sosialfag.

Du har også mulighet til å søke på grunnlag av realkompetanse. Se våre realkompetansekrav.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post