Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid

Dette er et studium for deg som er interessert i spørsmål knyttet til globalisering, og kommunikasjon og forståelse i flerkulturelle kontekster. Gjennom studiet får du kunnskap som er etterspurt i ulike deler av arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor.

1 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
60 studiepoeng

Hva lærer du?

Årsstudiet gir en oversikt over viktige globaliseringsprosesser. Disse utgjør en referanseramme for det som er studiets fokus, nemlig den dynamikken som oppstår når enkeltindivider og organisasjoner skal samarbeide på tvers av kulturelle, geografiske og økonomiske skillelinjer.

Årsstudium i interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid

Videre karrieremuligheter

Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium, eller det kan inngå i en treårig bachelorgrad. Med ferdig bachelorgrad kvalifiserer du til opptak for vår mastergrad i globale studier. Det er flere som tar årsstudiet i IKGS i tillegg til annen fagutdannelse. I studiet inngår en måneds studieopphold med feltarbeid hos en av VIDs samarbeidspartnere i Afrika eller Asia.

Jeg valgte å ta master i globale studier fordi jeg visste at dette ville gi meg muligheten til å oppleve interkulturelle relasjoner i praksis og fordype meg i religionsstudier. I tillegg setter jeg pris på at VID Stavanger er en mindre institusjon hvor det er lett å komme i kontakt med andre studenter, forelesere og veiledere. Jeg er veldig fornøyd med valget jeg har tatt!

Suzy Fleurette Nnomo

Hvorfor velge studiet

 • Spennende diskusjoner om dagsaktuelle tema.
 • Forelesere med mye internasjonal erfaring.
 • Kunnskap om religion som globalt fenomen.
 • Studietur til Madagaskar.
 • Inkluderende studiemiljø.

Emner

 • Interkulturell kommunikasjon
 • Globalisering og utvikling
 • Global historie
 • Sosialantropologiske emner
 • Afrikanske og asiatiske religions- og kulturstudier
 • Flerkulturell ledelse

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Det inngår en måneds studieopphold hos en av våre samarbeidspartnere i Asia eller Afrika. Tidligere har studentene vært i Uganda, Thailand og på Madagaskar. Dette studieoppholdet er lagt til januar og inneholder både undervisning og feltarbeid.

Du vil få noe ekstra støtte av Lånekassen til studieoppholdet, men du må likevel regne med ekstra kostnader knyttet til turen. Prisen anslås til kr 20 000–25 000.

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Marianne Skjortnes

Fagrelaterte spørsmål?

Marianne Skjortnes
professor
Stavanger
+4751516269
marianne.skjortnes@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Ressurser