Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling

Videreutdanningen skal gi studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med konflikter og mekle i ulike sammenhenger.

1 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 23.08.2017
Studiestart 28.08.2017
30 studiepoeng

Hvem er utdanningen for?

Målgruppen for studiet vil primært være ansatte innen helse og sosialsektoren, barnevern, familievern, skole, ulike retts- og meklingsinstanser. Det vil også være relevant for andre som arbeider med konflikthåndtering og mekling som en del av sin arbeidshverdag.

Utdanningens mål

Studiet retter seg primært inn mot fagfolk som jobber med eller er interessert i mellommenneskelige konflikter. Målet med studiet er økt kompetanse i å forstå konflikter, hvordan de oppstår og hvordan de kan forebygges. Konflikthåndtering og mekling er viktige stikkord i utdanningen.

Utdanningens innhold

Innholdet i studiet er primært rettet mot mellommenneskelige konflikter i familier, nærmiljø, eller konflikter i møte med det offentlige tjenestetilbudet. Konflikter vil bli forstått både individuelt, relasjonelt, kulturelt og på samfunnsnivå.

Mennesker som opplever konflikter med høy intensitet og lang varighet har ofte kontakt med flere fagpersoner. Hvordan fagpersoner med ulik profesjon og organisasjonstilknytning forstår og håndterer konfliktene og hvordan de samarbeider med og om mennesker i konflikt vil ha stor betydning.

I konfliktarbeid vil en i stor grad bruke seg selv som verktøy. Egne holdninger, verdier og forforståelse er dermed noe som vil bli vektlagt i studiet, ved at studiet legger opp til praktisk ferdighetstrening og veiledning.

Studiet tar også for seg et bredt teoretisk rammeverk for å forstå, håndtere og mekle i konflikter. En oversikt over teori og relevant forskning vil være en sentral del av studiet.

Organisering

Studiet er samlingsbasert med to til tre samlinger pr emne og tre eller fire undervisningsdager per samling:

  • Emne 1: 28.–30. august og 13.–15. november 2017.
  • Emne 2: 22.–24. januar og 26.–28. februar 2018
  • Emne 3: 9.–11. april og 7.–9. mai 2018

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

Emner

  • Kunnskapsgrunnlag – hva er konflikt og hvordan forstå konflikter
  • Arbeid med konflikter: Ulike meklings- og konflikthåndteringsmetoder
  • Arbeid med høykonflikt

Fakta om deltid

Studieplasser

20

Søknadsfrist

23. august 2017

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Astrid Flacké

Fagrelaterte spørsmål?

Astrid Flacké
høgskolelektor
Oslo
+4722451959
astrid.flacke@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse. Søkere som ikke tilfredsstiller minimumskravet til utdanning, kan søke opptak etter høgskolens realkompetansekriterier.