Videreutdanning i konfliktarbeid og mekling

Videreutdanningen skal gi studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide med konflikter og mekle i ulike sammenhenger.

1 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2017
Studiestart 04.09.2017
30 studiepoeng

Konflikter oppstår på alle arenaer i samfunnet. Derfor er det viktig i de fleste yrker å opparbeide seg kompetanse på konflikt, konfliktarbeid og mekling. Studiet sikter seg primært mot arbeid med konflikt mellom mennesker i familier, nærmiljø, eller i møte med ulike tjenestetilbud. Kompetansen vil ha overføringsverdi til andre arenaer hvor konflikter finnes. Konflikter vil bli forstått både individuelt, relasjonelt, kulturelt og strukturelt.

Målet med studiet er at studentene opparbeider seg forståelse for hvordan konflikter oppstår, opptrer, utvikler seg og hvordan de kan håndteres. Både teoretisk gjennomgang og praktisk ferdighetstrening vektlegges. Arbeidet med konflikter utfordrer eget ståsted, egne holdninger og verdier, noe som også vil tematiseres.

I studiet inngår kunnskap om hvordan en kan forebygge konflikter, samt hvordan en kan arbeide på tvers av ulike tjenestetilbud og i ulike kulturelle og religiøse kontekster.

Organisering

Studiet er samlingsbasert med to til tre samlinger pr emne og tre eller fire undervisningsdager per samling:

For å kunne fremstille seg til eksamen i emnene forutsettes deltakelse i undervisning samt gjennomføring av arbeidskrav som er fastlagt i det enkelte emne.

Emner

Fakta om deltid

Studieplasser

20

Søknadsfrist

15. april 2017

Studiestart

4. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studieavgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift: Kr 270
Studieavgift: Kr 14270
Totalt per semester: Kr 15000

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner.

Astrid Flacké

Fagansvarlig

Astrid Flacké
høgskolelektor
Oslo
+4722451959
astrid.flacke@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Minimum bachelorgrad eller tilsvarende kompetanse. Søkere som ikke tilfredsstiller minimumskravet til utdanning, kan søke opptak etter høgskolens realkompetansekriterier.

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Send oss en e-post