Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Det kirkelige og religiøse landskapet i Norge, Europa og i resten av verden er i rask endring. Kirken har et stadig voksende behov for variert kompetanse for å kunne gjøre et godt og målrettet arbeid i kirke og samfunn. Dette studiet vil gi deg kompetanse til å møte dagens og morgendagens utfordringer i kirken.

3 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
180 studiepoeng

Hva lærer du?

Bachelorgraden i kristendom, ledelse og menighetsutvikling gir:

 • Grundig kristendomskunnskap.
 • Innføring i praktisk teologi.
 • Innsikt i kirkelig ledelse og menighetsutvikling.
Bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling

Hvorfor velge studiet?

 • Unik og etterspurt kompetanse for kirke- og organisasjonsliv.
 • Særlig relevant om en ønsker å jobbe som trosopplærer, menighetspedagog, barne- og ungdomsarbeider eller med menighetsledelse og menighetsutvikling, for eksempel daglig leder.
 • Gir grunnlag for flere spennende masterstudier.
 • Praksisnært fokus på teori.
 • Spennende praksismuligheter.
 • Fleksibel gjennomføring.

VID Stavanger har et veldig godt læringsmiljø, og jeg setter særlig pris på den gode oppfølgingen vi får av lærerne. Klassemiljøet er kjempefint, og jeg synes administrasjonen er veldig gode til å ta studentenes henvendelser på alvor. Jeg vil anbefale VID Stavanger på det varmeste!

Ingrid Breilid Svendsen, teologi

Emner

 • Bibelen og kristendommens historie
 • Religionsvitenskap, jødedom og islam
 • Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
 • Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden
 • Trosformidling i praksis
 • Examen Philosophicum
 • Examen Facultatum for teologer
 • Administrasjon og ledelse
 • Nytestamentlig gresk
 • Bibelteologi og hermeneutikk
 • Eksegese av evangelietekster
 • Lederskap i kirkelig og tverrkulturell kontekst
 • Menighetsutvikling
 • Barn og unge i trosopplæringen
 • Levende tro – kristen tro i praksis
 • Bacheloroppgave med metodekurs

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2500
Totalt per semester: Kr 3230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.