Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Mennesker har gjennom hele historien forholdt seg til guder og andre makter. I dagens samfunn er religion og livssyn høyst aktuelt. For mange er kristen tro og tradisjon sammen med humanistiske verdier grunnlaget for den norske identiteten. Samtidig er befolkningen i dagens Norge i stor grad sammensatt av grupper med andre tradisjoner og religiøse tilknytninger.

1 år heltid
Stavanger
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
60 studiepoeng

Hva lærer du?

Årsstudiet i kristendom/RLE gir en bred og grunnleggende innføring i religion og livssyn. Du kan velge å fordype deg i kristendommen, eller i andre religioner. Studiet gir et utfordrende møte med ulike religioner og livssyn. Studiet tilbys i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Årsstudium i kristendom, religion, livssyn og etikk

Videre karrieremuligheter

Kristendom/RLE er første året både i en profesjonsutdanning i teologi, i bachelorgraden i religion, kultur og globalisering og i bachelorgraden i kristendom, ledelse og menighetsutvikling. Studiet kan tas som et selvstendig årsstudium. Misjonshøgskolen tilbyr også videre studier i kristent ungdomsarbeid og trosopplæring. Et årsstudium i kristendom/RLE er relevant for ulike yrker innen samfunn, kirke og skole. Noen velger å la årsstudiet inngå som en del av sin lærerutdanning.

Emner

  • Bibelen og kristendommens historie
  • Religionsvitenskap, jødedom og islam
  • Etikk og livssyn, kristen tro og trostradisjoner
  • Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden

Kan inngå i bachelorgrad

De som vil ta årsstudiet som en del av bachelor i teologi, eller bachelor i kristendom, ledelse og menighetsutvikling, bytter ut emnet RKG-108 Hinduisme, buddhisme og religion i samtiden med emnet RKG-106 Kontekst og Identitet.

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Poenggrense ved siste opptak

Ordinær kvote: Alle
Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2200
Totalt per semester: Kr 2930

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 2500
Totalt per semester: Kr 3230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Tina Dykesteen Nilsen

Fagrelaterte spørsmål?

Tina Dykesteen Nilsen
førsteamanuensis
Stavanger
+4751516255
tina.nilsen@vid.no

Inger Brit Tungland Haugen

Spørsmål om opptak?

Inger Brit Tungland Haugen
Stavanger
+4751516224
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.