Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Organisasjons- og ledelseskompetanse vil være nødvendig for å videreutvikle Den norske kirke som lærende organisasjon. I dette er kirkens kateketer og undervisningsledere sentrale aktører. Utdanningen sikter mot å koble en grunnleggende kirke- og pedagogikkfaglig kompetanse med større innsikt i ledelsesfaget, teoretisk og praktisk.

1,5 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 28.08.2017
30 studiepoeng

Større lederansvar

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke gir mange undervisningsansatte et større lederansvar, både med hensyn til et systematisk plan- og utviklingsarbeid, dokumentasjon, økonomistyring, medarbeidere, prosjektsamarbeid og konflikthåndtering.

Lederutdanning med ansvar for trosopplæring

Dette deltidsstudiet er en lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger som har et overordnet ansvar for trosopplæringen i et geografisk område. Det gir kompetanse og redskaper for å løse de viktigste utfordringene som slike ledere står overfor.

Innovative ledere

Studiet sikter mot å gi kateketer og menighetspedagoger kunnskap og ferdigheter til å være innovative og målrettede ledere for trosopplæringsarbeidet i kirken. Organisasjons- og ledelsesfag er et viktig element. Det fokuseres på kirkelige styringsorganer, beslutningsstruktur, stabssamarbeid og relasjon til foreldre og lokalsamfunn.

Hvem er studiet for?

Målgruppen for studiet er kateketer og menighetspedagoger i Den norske kirke. Studiet forutsetter grunnleggende pedagogisk og teologisk/kristendomsfaglig kompetanse, og er også åpent for søkere som ikke er den primære målgruppen. Studiet legger opp til arbeid og refleksjon i nær tilknytning til egen arbeidshverdag.

Samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet

Studiet er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske menighetsfakultet.

Organisering

Studiet tilbys som et deltidsstudium over tre semester, og har tre emner.

Organisasjon og ledelse (høst 2017)

 • 28.–29. august 2017
 • 9.–10 oktober 2017
 • 4.–5. desember 2017

Styring, økonomi og samarbeid (vår 2018)

 • 5.–6. februar 2018
 • 9. –10. april
 • 22.–23. mai 2018

Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling (høst 2018)

 • 17.–18. september 2018
 • 15.–16. oktober 2018
 • 5.–6. november 2018

Emner

 • Organisasjon og ledelse
 • Styring, økonomi og samarbeid
 • Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling

Fakta om deltid

Studieplasser

40

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

28. august 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Harald Askeland

Fagrelaterte spørsmål?

Harald Askeland
professor
Oslo
+4722963712
harald.askeland@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

For å bli tatt opp til studiet må man ha bachelorgrad eller tilsvarende (omfang 180 studiepoeng). Utdanningen må inneholde både:

 • Teologi/kristendomsfag (minimum 30 studiepoeng)
 • Pedagogikk (minimum 30 studiepoeng)

Ressurser