Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Organisasjons- og ledelseskompetanse vil være nødvendig for å videreutvikle Den norske kirke som lærende organisasjon. I dette er kirkens kateketer og undervisningsledere sentrale aktører. Utdanningen sikter mot å koble en grunnleggende kirke- og pedagogikkfaglig kompetanse med større innsikt i ledelsesfaget, teoretisk og praktisk.

1,5 år deltid
Oslo
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
30 studiepoeng

Større lederansvar

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke gir mange undervisningsansatte et større lederansvar, både med hensyn til et systematisk plan- og utviklingsarbeid, dokumentasjon, økonomistyring, medarbeidere, prosjektsamarbeid og konflikthåndtering.

Lederutdanning med ansvar for trosopplæring

Dette deltidsstudiet er en lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger som har et overordnet ansvar for trosopplæringen i et geografisk område. Det gir kompetanse og redskaper for å løse de viktigste utfordringene som slike ledere står overfor.

Innovative ledere

Studiet sikter mot å gi kateketer og menighetspedagoger kunnskap og ferdigheter til å være innovative og målrettede ledere for trosopplæringsarbeidet i kirken. Organisasjons- og ledelsesfag er et viktig element. Det fokuseres på kirkelige styringsorganer, beslutningsstruktur, stabssamarbeid og relasjon til foreldre og lokalsamfunn.

Hvem er studiet for?

Målgruppen for studiet er kateketer og menighetspedagoger i Den norske kirke. Studiet forutsetter grunnleggende pedagogisk og teologisk/kristendomsfaglig kompetanse, og er også åpent for søkere som ikke er den primære målgruppen. Studiet legger opp til arbeid og refleksjon i nær tilknytning til egen arbeidshverdag.

Samarbeid med Det teologiske menighetsfakultet

Studiet er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og Det teologiske menighetsfakultet.

Emner

  • Organisasjon og ledelse
  • Styring, økonomi og samarbeid
  • Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling

Fakta om deltid

Studieplasser

40

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 7500
Totalt per semester: Kr 8230

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 7500
Totalt per semester: Kr 8230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Harald Askeland

Fagrelaterte spørsmål?

Harald Askeland
professor
Oslo
+4722963712
harald.askeland@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

For å bli tatt opp til studiet må man ha bachelorgrad eller tilsvarende (omfang 180 studiepoeng). Utdanningen må inneholde både:

  • Teologi/kristendomsfag (minimum 30 studiepoeng)
  • Pedagogikk (minimum 30 studiepoeng)

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.