Studier

Lederutdanning for kateketer og menighetspedagoger

Kirke
Ledelse
Deltid
Oslo
Norsk
30 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Organisasjons- og ledelseskompetanse vil være nødvendig for å videreutvikle Den norske kirke som lærende organisasjon. I dette er kirkens kateketer og undervisningsledere sentrale aktører. Utdanningen sikter mot å koble en grunnleggende kirke- og pedagogikkfaglig kompetanse med større innsikt i ledelsesfaget, teoretisk og praktisk.

Emner

  • Organisasjon og ledelse
  • Styring, økonomi og samarbeid
  • Planarbeid, evaluering og kvalitetsutvikling

Fakta

Søknad

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Ressurser