Videreutdanning i legevaktsykepleie

Studiets målgruppe er sykepleiere over hele landet som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere og å håndtere mennesker med akutt sykdom og skade.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
Studiestart 20.08.2018
60 studiepoeng

Mål for legevaktutdanningen

Utdanningen skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene på legevaktene og i legevakt-sentralene. Den gir studenten klinisk og organisatorisk spesialkompetanse knyttet til legevaktsykepleie.

Studenten tilegner seg kunnskaper og faglig skjønn gjennom undervisning, øvelser, selvstudium av fag- og forskningslitteratur, studiegruppearbeid, skriving av fagnotat og gjennom praksis og hospitering.

Videreutdanning i legevaktsykepleie

Fagmiljø

Studiets fagmiljø består av personer med ulik type spisskompetanse fra høgskolen, legevakt, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap og fra andre fagmiljøer.

Ukesamlinger og hospiteringsuker

Studiet er organisert i intensive undervisningsbolker med en varighet på fem dager per samling. Det er totalt 11 ukesamlinger og to hospiteringsuker.

Læringsutbytte etter endt studium

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Lærerne og den faglige kompetansen her er veldig bra. Det blir også bra for jobben min hvor jeg kan formidle hva jeg har lært her.

Alfons Kemming, student ved legevaktsykepleie

Behovet for utdanningen

Sykepleierne er en viktig personellgruppe på legevakt i Norge. De fleste legevaktpasientene blir først møtt og vurdert av sykepleier. Om lag en fjerdedel av henvendelsene blir håndtert og avklart ved råd fra sykepleier alene. Videreutdanningen i legevaktsykepleie har som mål å videreutvikle faglig kompetanse for sykepleiere ved norske legevakter og i annen virksomhet med akutt syke og skadde mennesker.

PS! Førsteamanuensis Oddvar Førland og høgskolelektor Marta Mjeldheim har skrevet artikkelen Kompetanseheving på legevaktene (publisert i Scandinavian Update Magazine) som handler om videreutdanningen og legevaktsykepleie som arbeidsfelt.

Emner

Studiehåndbok (planer, beskrivelser)

Les mer om Kristian Osheim

Kristian Osheim

Kristian har vært sykepleier siden 2004. I 2009 vurderte han lastebilsjåfør yrket, men fant fort ut hvor han hørte hjemme. Han savnet person- og pasientkontakten. Nå tar han videreutdanning i legevaktsykepleie og vil bidra til å styrke dette fagområdet i hjemkommunen sin.

Les mer

Les mer om Anne Line Rong

Anne Line Rong

Allerede før hun begynte sykepleierstudiet hadde hun bestemt seg for å spesialisere seg innen akuttmedisin. Da hun oppdaget videreutdanningen i legevaktsykepleie var valget enkelt. Hun mener studiet også vil kunne åpne for nye fremtidige jobbmuligheter. Anne Line har tidligere arbeidserfaring både fra legevaktsentral, legevakt, sykehjem og hjemmesykepleien.

Les mer

Flere intervjuer

Fakta om deltid

Studieplasser

25

Søknadsfrist

15. april 2018

Studiestart

20. august 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Dette studiet har et engangs bekreftelsesgebyr på kr 3000 som du betaler når du godtar studieplassen.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16500
Totalt per semester: Kr 17340

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ingrid Hage

Fagrelaterte spørsmål?

Ingrid Hage
høgskolelektor
Bergen
+4755699234
Ingrid.Hage@vid.no

Greta   Halseth

Spørsmål om opptak?

Greta Halseth
Bergen
+4756992678
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Fullført 3-årig bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet, autorisert sykepleier og 1 års fulltids yrkeserfaring etter utdanning.

For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning, er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

Dokumentasjonskrav

Vitnemål fra bachelor i sykepleie, arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

Se ellers utfyllende bestemmelser for opptak på Lov- og regelverk for studier.

Ressurser

Pensum

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post