Videreutdanning i legevaktsykepleie

Studiets målgruppe er sykepleiere over hele landet som arbeider eller ønsker å arbeide i legevakt. Studiet henvender seg også til andre sykepleiere som ønsker mer kunnskap og kompetanse i å vurdere og å håndtere mennesker med akutt sykdom og skade.

2 år deltid
Bergen
Støttet av Lånekassen
60 studiepoeng

Avviklet

Videreutdanning i legevaktsykepleie er avviklet og har ingen flere opptak.

Mål for legevaktutdanningen

Utdanningen skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med de svært varierte og utfordrende situasjonene på legevaktene og i legevakt-sentralene. Den gir studenten klinisk og organisatorisk spesialkompetanse knyttet til legevaktsykepleie.

Studenten tilegner seg kunnskaper og faglig skjønn gjennom undervisning, øvelser, selvstudium av fag- og forskningslitteratur, studiegruppearbeid, skriving av fagnotat og gjennom praksis og hospitering.

Videreutdanning i legevaktsykepleie

Fagmiljø

Studiets fagmiljø består av personer med ulik type spisskompetanse fra høgskolen, legevakt, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap og fra andre fagmiljøer.

Ukesamlinger og hospiteringsuker

Studiet er organisert i intensive undervisningsbolker med en varighet på fem dager per samling. Det er totalt 11 ukesamlinger og to hospiteringsuker.

Læringsutbytte etter endt studium

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse

Lærerne og den faglige kompetansen her er veldig bra. Det blir også bra for jobben min hvor jeg kan formidle hva jeg har lært her.

Alfons Kemming, student ved legevaktsykepleie

Behovet for utdanningen

Sykepleierne er en viktig personellgruppe på legevakt i Norge. De fleste legevaktpasientene blir først møtt og vurdert av sykepleier. Om lag en fjerdedel av henvendelsene blir håndtert og avklart ved råd fra sykepleier alene. Videreutdanningen i legevaktsykepleie har som mål å videreutvikle faglig kompetanse for sykepleiere ved norske legevakter og i annen virksomhet med akutt syke og skadde mennesker.

PS! Førsteamanuensis Oddvar Førland og høgskolelektor Marta Mjeldheim har skrevet artikkelen Kompetanseheving på legevaktene (publisert i Scandinavian Update Magazine) som handler om videreutdanningen og legevaktsykepleie som arbeidsfelt.

Emner

Fakta om deltid

Studieplasser

25

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Dette studiet har et engangs bekreftelsesgebyr på kr 3000 som du betaler når du godtar studieplassen.

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 570
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 16500
Totalt per semester: Kr 17340

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Ingrid Hage

Fagrelaterte spørsmål?

Ingrid Hage
høgskolelektor
Bergen
+4755699234
Ingrid.Hage@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Ressurser