Lokalt opptak

Du søker på våre master- og videreutdanninger gjennom et lokalt opptak. Dette er høgskolens egen søknadsweb, og kan fungerer med andre frister og krav enn bacheloropptaket gjennom Samordna opptak.

Gå til Søknadsweb

Søknadsweb åpner

For studier med oppstart høst 2017 åpner Søknadsweb 1. februar 2017.

Søknadsfrister

Master- og videreutdanninger

Enkeltemner

Avvikende søknadsfrister

Noen studier har avvikende søknadsfrister. Du må forholde deg til informasjonen du finner tilknyttet hvert enkelt studium. Finn ditt ønskede studium i studieoversikten.

Søknadsprosessen

  1. Registrer deg som søker og søk opptak innen fristen i Søknadsweb.
  2. Last opp dokumentasjon i Søknadsweb.
  3. Forventet svar på søknad er 2–3 uker etter søknadsfristen. Ved fortløpende opptak er svartiden kortere.
  4. Svarbrev mottas på e-post. Bekreft studieplass/ventelisteplass innen oppgitt svarfrist i Søknadsweb.

Dokumentasjon

Etter du har registrert din nettsøknad må du laste opp relevant dokumentasjon i Søknadsweb. Eksempelvis vitnemål og attester. Du vil få informasjon om dette i Søknadsweb. Enkelte studier har også et vedleggsskjema som må følge søknaden. Du må forholde deg til opptakskravene du finner tilknyttet hvert enkelt studium. Finn ditt ønskede studium i studieoversikten.

Tilrettelegging

Hvis du har behov for spesiell tilrettelegging i studietiden må du gi beskjed om det når du får tilbud om studieplass.

Spørsmål om lokalt opptak

For spørsmål om opptak til master- og videreutdanninger og enkeltemner, se informasjon tilknyttet hvert enkelt studium. Finn ditt ønskede studium i studieoversikten. Eller ta kontakt med opptak@vid.no.

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post