Lov- og regelverk for studier

Som utdanningsinstitusjon forholder VID vitenskapelige høgskole seg til en rekke lover og reguleringer. I tillegg har vi våre egne retningslinjer for å sikre at studentene våre får en god utdanning hos oss.

Lover

Nasjonale forskrifter

Forskrifter ved VID vitenskapelige høgskole

Retningslinjer og utfyllende bestemmelser

Annet

Følg oss på Facebook Følg oss på Twitter Følg oss på Instagram Abonner på vår YouTube-kanal Send oss en e-post