Master i medborgerskap og samhandling

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

2 år heltid / 4 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Søknadsfrist 15.04.2018
120 studiepoeng

Studiets formål

Formålet med tverrfaglig mastergradsstudium i medborgerskap og samhandling, er å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdstjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og i et samfunnsperspektiv på helse og funksjon.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering.

Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

Hvem er studiet for?

Studiet retter seg mot tjenesteytere innen helsetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstjenester eller pedagogisk arbeid til personer innenfor kommunal, statlige eller privat virksomhet.

Master i medborgerskap og samhandling

Emner

  • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
  • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
  • Vitenskapsteori og forskningsmetoder
  • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
  • Hverdagsrehabilitering
  • Velferdsteknologi
  • Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
  • Sosial kompetanse
  • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
  • Mastergradsoppgave

Fakta om heltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 10000
Totalt per semester: Kr 10730

Heltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 8500
Totalt per semester: Kr 9230

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

15. april 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 5000
Totalt per semester: Kr 5730

Deltid, 2018–2019

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 6000
Totalt per semester: Kr 6730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Kjersti Helene Haarr

Fagrelaterte spørsmål?

Kjersti Helene Haarr
høgskolelektor
Sandnes
+4751972258
kjersti.haarr@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.