Master i medborgerskap og samhandling

Ønsker du kompetanse som fremmer medvirkning, aktivitet, sosialt engasjement og deltakelse i tjenesteyting?

2 år heltid / 4 år deltid
Sandnes
Støttet av Lånekassen
Fortløpende opptak til fulltegnet
Studiestart 04.09.2017
120 studiepoeng

Studiets formål

Formålet med tverrfaglig mastergradsstudium i medborgerskap og samhandling, er å styrke kvalitet og kompetanse i planlegging og gjennomføring av velferdstjenester, med bakgrunn i allmenne borgerrettigheter og i et samfunnsperspektiv på helse og funksjon.

Hva lærer du?

Masterstudiet gir kompetanse i samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme aktivt medborgerskap innen fagfeltene folkehelse, habilitering og rehabilitering.

Masterstudiet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske og sosiale rettigheter, og har et hovedfokus på personer som er i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til funksjon og helse. For å fremme verdier i fremtidens velferdstjenester, har studiet fokus på samhandling og samarbeid med sosialt nettverk, frivillighet og sivilsamfunn.

Organisering

Hvert emne er samlingsbasert med 2–3 samlinger à 2–4 dager per semester. Studiet kan tas på heltid over 2 år, eller deltid over 4 år.

Heltid

Deltid

Deler av masteren tilbys også som enkeltemner og videreutdanninger. Velferdsteknologi tilbys fra høsten 2016, de andre valgemnene, deriblant hverdagsrehabilitering og forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming, sosial kompetanse og samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser har oppstart vår 2017.

Hvem er studiet for?

Studiet retter seg mot tjenesteytere innen helsetjenester, habiliterings- og rehabiliteringstjenester eller pedagogisk arbeid til personer innenfor kommunal, statlige eller privat virksomhet.

Master i medborgerskap og samhandling

Emner

Fakta om heltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

4. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Heltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 10000
Totalt per semester: Kr 10730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Fakta om deltid

Søknadsfrist

Fortløpende opptak til fulltegnet, frem til studiestart.

Studiestart

4. september 2017

Undervisningsspråk

Norsk

Studie- og semesteravgift

Deltid, 2017–2018

Semesteravgift: Kr 460
Kopiavgift/studentråd: Kr 270
Studieavgift: Kr 5000
Totalt per semester: Kr 5730

Alle avgifter er oppgitt i norske kroner. Les mer om studie- og semesteravgift.

Kjersti Helene Haarr

Fagrelaterte spørsmål?

Kjersti Helene Haarr
høgskolelektor
Sandnes
+4751972258
kjersti.haarr@vid.no

Ella Johanne Flatland

Spørsmål om opptak?

Ella Johanne Flatland
Oslo
+4722451926
opptak@vid.no

Søk opptak

Les opptakskravene før du søker

Bachelorgrad eller 3-årig høgskoleutdanning i helse-, sosial- og velferdsfag. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering.

Enkeltemner

Er du ikke klar for å ta en hel grad? Enkeltemner kan tas uten at du går på et av høgskolens studieprogram. Følgende enkeltemner tilbys med tilknytning til dette studiet.

Ressurser