Kirke

Ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis

Studiet gir et særegent bidrag til studier av profesjoner og profesjonell virksomhet og av diakoni og verdier. Tilnærmingen tar utgangspunkt i og henter sine problemstillinger fra praksis, og gjennomfører studiene i samarbeid med brukere og praksisfelt.

Vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse

Ved VID Diakonhjemmet kan du ta en organisert ph.d.-utdanning som kvalifiserer for forskning, undervisning, utviklingsarbeid og annet arbeid der det stilles krav til vitenskapelig innsikt og forskningskompetanse. Ph.d.-utdanningen er akkreditert av NOKUT, og Kunnskapsdepartementet har videre fastsatt at VID Diakonhjemmet kan tildele graden ph.d. i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Profesjonell praksis

Høgskolen har som mål å utvide og utvikle sin faglige egenart gjennom et forskningsprogram som fokuserer på profesjonell praksis i diakoni og helse- og sosialtjenester. Ph.d.-utdanningen har derfor en empirisk og fler- og tverrfaglig profil og en praksisorientert målsetning relatert til kunnskapsutvikling innen verdi-, relasjons- og livssynskompetanse. Ph.d.-utdanningen, som er organisert under Senter for diakoni og profesjonell praksis, er et treårig heltidsstudium.

Tildelingsgrunnlag

Doktorgraden ph.d. – philosophiae doctor – tildeles med på grunnlag av:

  • Gjennomført undervisningsdel på 40 studiepoeng
  • Vitenskapelig avhandling formidlet som monografi eller vitenskapelige artikler
  • Prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Søknadsfrist(er)

Det er fortløpende opptak til ph.d.-utdanningen for søkere med ekstern finansiering. For søkere til stipendiatstillinger gjelder fristen i utlysningstekstene.

Vis hele teksten

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Undervisningsspråk

Norsk
Engelsk

Gå til toppen